/ iStock/Getty Images
Община Шумен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Патронажна грижа плюс" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. 

Проектът е на стойност 1 147 760 лв. и осигурява в две направления предоставянето на грижи за възрастни хора и лица с увреждания, почасови социално-здравни услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги в условията на пандемията от COVID-19. По проекта се надгражда предоставянето на подобни социални услуги, от които сега се възползват 445 жители на общината.

Предоставянето на услугата по новия проект ще започне на 23 ноември. Ще бъдат назначени и 22 души за почасовата грижа в домашна среда и 36 - за предвидените дейности в специализирани институции. Телефонът за информация и подаване на заявки за услугата е с номер 0878 261 214.

Безплатна патронажна грижа за новородените до 14 дни след изписването

Патронажната грижа в общината продължава. При заложени 349 потребители са обхванати всичките 445 желаещи да получават услугата, без да има допълнително финансиране. Кандидатствахме и очакваме да подпишем споразумение за удължаване и на проекта "Топъл обяд" с още няколко месеца - до края на годината. Към момента по него се изхранват 650 души.

Местната администрация се включва и в кампания, част от изпълняван проект в общини от областта "Приеми ме", с цел да се намерят още приемни семейства, които в Шуменско към момента са 109.
БТА