Американски физик успя да премахне природните вариации от процеса на образуване на снежинките, като създаде еднакви кристали в лабораторни условия, съобщи Лента.

Всяко движение на снежинките, докато падат на земята, променя формата им. В лабораторни условия обаче тези фактори отсъстват.

Кенет Либрехт от Калифорнийския технологичен институт е сложил два ледени кристала един до друг при еднакви условия. В резултат, по негови думи, е получил "еднояйчни близнаци" - максимално сходни, но не еднакви до молекула.

"Не сме нарушили нито един закон на физиката. Само намерихме вратичка" - каза Либрехт.

Защо не трябва да ядем снега

За отглеждане на една снежинка са необходими от 15 минути до час.

Лабораторните снежинки не само се разрастват по стъклото. Развитието им напомня по-скоро на гъбите - нишки и възли поддържат плоски ледени плочки.

През 2009 г. учените обясниха как се образуват триъгълни снежинки (триъгълникът може да се разглежда като шестоъгълник, на когото три от страните са свити в точка).

Оказа се, че триъгълната форма е оптимална от гледна точка на динамиката на снежинките.

Източник: БТА