Под въздействието на човека Земята е изгубила 60 процента от дивите си животни в периода 1970-2014 година
Под въздействието на човека Земята е изгубила 60 процента от дивите си животни в периода 1970-2014 година / ThinkStock/Getty Images
Бозайници, птици, риби, влечуги - под въздействието на човека Земята е изгубила 60 процента от дивите си гръбначни видове в периода 1970-2014 година, съобщават Франс прес и ТАСС.

Шестото масово измиране на видове вече е започнало на Земята
 
Агенциите цитират доклада на Световния фонд за дивата природа (WWF) "Живата планета 2018", публикуван на сайта на организацията.
Специалисти от WWF са съставили т.нар. индекс на живата планета, основан на проучването на 16,7 хиляди популации на 4000 вида диви животни. По техните данни средният процент на съкращаването на споменатите популации възлиза на 60 на сто за изминалите четири десетилетия.

Кризата в биоразнообразието в цифри
 
Още по-тревожни са показателите за обитателите на тропическите гори, където количеството на гръбначни бозайници е спаднало с цели 89 на сто.
Основната опасност за популациите на бозайниците, птиците, влечугите, рибите и земноводните са разрушителните последствия от човешката дейност, сред които фигурират унищожаването на хабитата и свръх големият улов.

Какво ще се случи с планетата Земя, ако хората изчезнат? (ВИДЕО)
 
Обедняването на почвите нанася сериозна вреда на 73 процента от екосистемите на сушата, което понижава благосъстоянието на около 3 милиарда души.
Рязкото намаляване на биоразнообразието се дължи също така на замърсяването на околната среда и на климатичните промени, водещи до покачването на температурите в глобален мащаб.
БТА