/ ThinkStock/Getty Images
За пръв път на 17 септември ще отбележим Световния ден за безопасност на пациента, след като няколко месеца по-рано решението бе взето на 72-та сесия на Световната здравна асамблея от 194 държави-членки на Световната здравна организация.

Разследване: Кардиолог поставя стентове на здрави сърца

Денят ще се отбелязва под надслова: „Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет”.

Прокуратурата се самосезира за лекаря, поставял стентове на здрави хора

Световният ден за безопасност на пациента ще помогне на пациентите да бъдат по-осведомени и ангажирани към собственото си здраве. Ще повиши информираността сред лидерите на мнение в здравеопазването, здравните работници и други ключови страни за необходимостта от формулиране на политики, създаване на работна култура и осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет.
БГНЕС