Световен доклад: Върховенството на закона в България е сред най-слабите в ЕС
Световен доклад: Върховенството на закона в България е сред най-слабите в ЕС / Dariknews.bg, архив

Върховенството на закона в България остава сред най-слабите в ЕС, твърди годишният доклад на неправителствената организация "Световен проект за справедливост" (World Justice Project или WJP), предаде "Дневник".

От анализираните 113 държави по света страната ни се е изкачила с една позиция спрямо миналата година до 53-о място. Но то е последното сред включените в тазгодишната класация 24 държави от ЕС и Северна Америка и страните от Европейското споразумение за свободна търговия, каквато е Норвегия.

В тази група критикуваната през последните години за засилващи се авторитарни и антидемократични тенденции Унгария е на 49-о място. Румъния е на позиция 32, а Гърция - на 41.

Какъв е индексът

Класацията е направена според Индекс за правовия ред, който авторите определят като обхващащ най-широк набол данни от този тип и единственият, основаващ се на първични данни, събрани от интервюта с над 110 000 домакинства и 2700 експерти от включените държави. Индексът е инициатива от преди 10 години на Американската асоциация на адвокатите.

За изработванeто на индекса са използвани 9 катeгории и 7 фактора, а информацията за тях е събрана чрез въпросници, попълнени от десетки представители от всяка страна - учени, практикуващи право, и обществени лидери. Преди да бъдат изпратени въпросниците, местни социологически агенции са провели допитвания по домакинствата и на тази основа институтът е извършил адаптиране към локалните особености.

Преди две години в списъка имаше 99 държави и България бе на 44-о място, миналата година - на 54 от 105 страни.

Съседи и доходи

България е само една позиция преди Македония (54), където вече две години продължава тежка институционална и политическа криза. От съседите Сърбия (74) е оценена като страна с доста по-слабо върховенство на закона, а Турция е на 99-о място, което означава, че авторите на индекса я оценяват по-ниско от Русия (92) или Узбекистан (93).

В групата държави, подбрани според това, че населението получава средни доходи в горната част на тази мярка, се вижда, че България стои по-зле от страни като Босна и Херцеговина (50), Ботсвана (45) или Сейнт Винсент и Гренадин (37).

Фактори и слабости

За по-добро обяснение защо така са подредени страните са изработени 8 фактора: Ограничения върху дейността на правителството, Отворено управление, Ред и сигурност, Гражданско правосъдие, Наказателно правосъдие, Отсъствие на корупция, Основни права и Прилагане на регулациите.

Резултатът е, че България не попада в челната третина от класацията по нито един от факторите, а по два от тях - Отсъствие на корупция и Ограничения върху дейността на правителството, е в последната третина (държавите от 79 до 113 позиция).

По корупция България е под №79, а по това доколко реално правителството е ограничавано и контролирано, е на 80.

Слаб контрол над властта

Докато страната има лоша репутация за корумпираност от години, интересни са критериите за втората проблемна категория - в тях попадат институционалната способност управляващите да бъдат контролирани и проверявани от парламента, правосъдната система, независима Сметна палата или агенции за одит, ефективността на неправителствения сектор, медиите и гражданското общество, както и дали на представители на властта се търси отговорност за злоупотреби. По всички тези фактори България е оценена по-лошо от Киргизстан, Мянмар, Кения, Малайзия и Замбия.

В останалите фактори страната е в средната третина анализирани държави на позиции около 43-51. Но по Наказателно правосъдие България е на ръба да отпадне и от тази група, защото е на позиция 70 - в компанията на Нигерия, Замбия, Инди и Танзания.

Факторът включва критерии като наказателно разследване, ефективност на местата за задържане и дали системата за наказателно правораздаване е безпристрастна, свободна от корупция и външно влияние, както и дали в процедурите и процесите са защитени правата на обвинените.

От всички критерии, засягащи дейността на правораздавателната система, най-слабият резултат на България е свързан с неоснователното бавене на разследванията и съдебните процеси в гражданското правосъдие, както и с ниската ефективност и наличието на корупция при наказателното.

Къде е най-силно върховенството на закона
(максималният показател на индекса е 1)
1. Дания - 0.89
2. Норвегия - 0.88
3. Финландия - 0.87
4. Швеция - 0.86
5. Холандия - 0.86
6. Германия - 0.83
7. Австрия - 0.83
8. Нова Зеландия - 0.83
9 Сингапур - 0.82
10. Великобритания - 0.82
...
53. България - 0.54