/ iStock/Getty Images
Според нов доклад, публикуван днес от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (СЕСИС/ EUIPO), икономическите и социалните загуби, причинени от продажбата на фалшификати,  лишават правителствата от приходи и могат да финансират извършването на тежки престъпления като наркотрафик и пране на пари.

Докладът изчислява, че правителствата на ЕС губят до 15 милиарда евро годишно от наличието на фалшиви стоки на пазара в резултат на намален приход от невнесени от нелегалните производители преки и косвени данъци и вноски за социално осигуряване.

В допълнение, според оценката на Службата,  ЕС губи приблизително 19 милиарда евро от продажби в секторите козметика и лична хигиена, вино и спиртни напитки, фармацевтика, игри и играчки. Фалшификатите не се подлагат на същите строги тестове както оригиналните стоки, за да бъде сигурно, че са безопасни за консумация или употреба.

Загубите от продажба на фалшиви стоки, по-специално в областта на козметиката и личната хигиена, са нараснали с над 2,5 милиарда евро от публикуването на последния подобен анализ на СЕСИС през 2019 г., което е и най-голямото увеличение сред изследваните сектори. Приблизително в целия Европейски съюз се губят годишно 14,1% (9,6 милиарда евро) от продажбата на фалшиви козметични продукти.

Анализът на EUIPO също така показва, че 97% от фалшивите стоки, определени като опасни, които са спрени на външните граници на ЕС, представляват сериозен риск за здравето на потребителите. Повечето от въпросните стоки са били предназначени за деца и са били играчки или продукти за детска хигиена или облекло.

Проучването, проведено от СЕСИС и Европол, също така разкрива връзката между фалшифицирането и други тежки престъпления. От 2016 г. насам правоприлагащите органи в целия ЕС са извършили 29 мащабни операции срещу фалшификатите и пиратството, които са били насочени срещу организирани престъпни групи, замесени и в други сериозни престъпления, включително трафик на наркотици и пране на пари.

Изпълнителният директор на Службата Кристиан Аршамбо споделя: „Фалшифицирането не е престъпление, в което няма жертви. Фалшивите продукти отнемат продажби от законния бизнес и лишават правителствата от много необходими приходи. Те причиняват явни рискове за здравето и безопасността на потребителите. Но както показва съвместната ни работа с Европол, приходите от фалшифициране могат също така да подкрепят сериозната организирана престъпност. За да се справим изцяло с този проблем, са необходими съгласувани международни действия на всички нива.“

Представените оценки са част от Доклада за 2020 г. за състоянието на нарушенията на правата на интелектуалната собственост, който обединява отчетната работа на СЕСИС в областта на интелектуалната собственост на европейско и световно ниво, включително резултатите от разследванията, проведени с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейското патентно ведомство (EПВ).

Докладът за състоянието съдържа също и проучване за обема на фалшивите и пиратските стоки в международната търговия и за приноса на индустриите с интензивна защита на правата на интелектуалната собственост по отношение на икономическия растеж, работните места и международната търговия. Докладът включва нови виждания за това как малките и средните предприятия (МСП) биха могли да се възползват от интелектуална собственост.

СЕСИС е децентрализирана агенция на ЕС със седалище в Аликанте, Испания. Тя управлява регистрацията на марката на Европейския съюз (EUTM) и регистрирания дизайн на Общността (RCD), като предоставя защита на интелектуалната собственост на територията на всички страни членки на ЕС. EUIPO също така осъществява дейности по сътрудничество с националните и регионалните служби за интелектуална собственост на ЕС.

Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост е създадена през 2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата на интелектуалната собственост и в помощ на борбата с нарастващата заплаха в Европа от нарушения срещу интелектуалната собственост. На 5 юни 2012 г. е прехвърлена към СЕСИС с Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета.