/ Thinkstock/Getty Images
Трите най-замърсени места на планетата са в Индонезия, Русия и Бангладеш, съобщава БГНЕС.

В общоприетите схващания Индонезия се свързва със слънчевите гледки към остров Бали. Трудно бихме си представили, че там се намира най-мръсното място в света, затрупано от тонове боклук, умиращи и разлагащи се животни.

Всички тези отпадъци се намират в река Читарум, която е основният източник на питейна вода за всички индонезийци. Реката е с толкова превишени нива на замърсяване, че наскоро властите са намерили утайки под формата на олово и алуминий. Въпреки това замърсяването на реката от жителите покрай нея не спира. По поречието й се намират над 2000 завода, които я използват за канал за отходни и отпадъчни води - често и токсични. Днес реката е получила статут на най-замърсената в света.

Алармират: Океаните и криосферата са в голяма беда, хората също

На второ място в негативната класация се класира град Дзержинск в Русия. Градът носи гордото определение като индустриалния център на Русия, но плаща тежка цена за това. Жителите страдат от отровените почва, вода и въздух. От 1930 до 1998 г. в града са изхвърлени тонове химически отпадъци, като отровните вещества са попаднали безвъзвратно в природата, унищожавайки растения и животни. Средната продължителност на живота на гражданите, които все пак живеят в града, намалява с десетки години. Средно жените оцеляват до 47 години, а мъжете до 42. Дзержинск отдавна е в списъка на най-мръсните градове в Русия.

Coca-Cola – най-големият световен замърсител с пластмаса

И на трето място, но далеч не на последно, се нарежда река Буриганга в Бангладеш. Най-старата река в страната е замърсена от един завод в Хазарибах. Фабриката е за производство на различни видове кожи, но вместо безопасно да неутрализира излишния отпадък, той се изхвърля в реката. Така всеки ден производствения цех изхвърля 22 000 кубически метра токсични вещества, което прави реката изключително токсична. Въпреки отровните води, които са и питейни за близките градове, риболовът и всякакви други търговски дейности, включително и туристически разходки с лодки, не спират. Най-честите заболявания сред местното население са рак на белите дробове, кожни заболявания и други форми на рак.
БГНЕС