/ ThinkStock/Getty Images
Депутати, неправителствени организации и европейски съдии призоваха Европейската комисия да заеме по-смела позиция относно върховенството на закона в Полша и Унгария.

Съдът на ЕС нареди на Полша да суспендира спорната дисциплинарна камара към Върховния съд

Дебатът в Европейския парламент относно ситуацията в Полша се проведе в присъствието на председателя на Европейската съдебна асоциация Жозе Игреха Матос и члена на Полската асоциация на съдиите Йоана Хетнарович-Шикора.

Силната критика от мнозинството от евродепутатите, както и от съдебната власт към полските власти не пощади също и унгарците, като посочи нуждата спешно да се реагира на влошаващата се ситуация в тези страни и тенденцията за разпространение на тези модели в други източноевропейски страни.

Проектодокладът, който все още трябва да бъде гласуван на пленарно заседание, призовава освен всичко друго достъпът до европейските фондове да бъде ясно обусловен от спазването на принципите на върховенството на закона, основните права и демокрацията в следващия седемгодишен бюджет на Съюза.

Председателят на Европейската асоциация на съдиите подчерта, че през последните години многократно са се опитвали да започнат диалог с полските власти, но без успех.

Правителството във Варшава, каза Матос, многократно забавя прилагането на необходимите промени в реформата в съдебната система и отказва всякакви разговори със съдебния състав.

Според него, ако институциите на ЕС не реагират незабавно, "до края на тази година независимостта на съдебната система в Полша вече няма да съществува, както и в Унгария", каза той.

„Проблемът е не само в Полша и Унгария, но и в други автократични режими и имаме криза на върховенството на закона в Централна и Източна Европа, явление „копи-пейст“.

Съдът на ЕС защити ЕК в спора с Унгария, Чехия и Полша за разселването на мигрантите

Според нашите проучвания в 60% от 44 анкетирани страни, гражданите смятат, че независимостта на съдебната власт се е влошила през последните пет години“, каза Матос пред евродепутатите.

Според думите му, сега всички очи са насочени към ЕС и начина, по който той ще се справи с демократичната криза в тези страни, и демокрацията в Европа е изправена пред "сериозен проблем".

Комисията започна поредица от процедури срещу Варшава и Будапеща през последните години, но засега без строги санкции. Европейският парламент гласува също така за суспендиране на правото на Унгария да гласува в ЕС, процедура, която продължава да се забавя от държавите-членки. И процедура, която изисква единодушие в Съвета, което е почти невъзможно да се постигне.

Централна Европа иска мини-Шенген заради коронавируса

Не става въпрос само за независимостта на въпросната съдебна система, която вече не съществува, но има и други въпроси: въпросът за легален аборт за жените, правата на ЛГБТ общността, опитите за манипулиране на медиите, манипулирането на избори, академичните свободи и т.н.“, каза депутатката Софи Вантвелд.

Тя призова Европейския съюз да действа бързо в съответствие с член 2 от Хартата на ЕС, който се занимава с ценностите, на които Съюзът се основава, а именно свободата, демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и правата на малцинствата. Както и плурализъм, справедливост, равенство и недискриминация.

"Член 2 е правно основание. Това не е просто политическа позиция. Европейската комисия може и трябва да го използва и да действа", заяви Софи Вантвелд.
БГНЕС