/ iStock/Getty Images
Причина за това е коронавируса
Европейският съюз е регистрирал през 2020 г. най-висок брой на смъртни случаи от 60 години насам заради коронавируса. Това съответно е довело до лек спад на населението, обяви Евростат.

Миналата година страните от ЕС са регистрирали 534 000 допълнителни смъртни случая в сравнение с 2019 година, което е 11-процентно увеличение. Смъртните случаи са нараснали от 4,7 на 5,2 милиона. Този брой отразява въздействието на коронавирусната пандемия, според Евростат.

Говорителка на Евростат уточни, че става дума за годишен брой на смъртните случаи, който е най-висок от 1961 г. - първата година, в която са били на разположение статистики за всичките страни, взети заедно.

Анализ на управлението на COVID-кризата: България е на трето място по смъртност от коронавирус

Броят на смъртните случаи е нараснал във всички страни на ЕС през 2020 г., но особено в Италия (с 18 процента повече, или 111 700 допълнителни смъртни случая), в Испания (с 18 процента повече, или 75 500 допълнителни смъртни случая) и Полша (с 17 процента повече, или 67 600 допълнителни смъртни случая).

Тази свръхсмъртност е допринесла за леко намаляване на населението на ЕС през 2020 г., което от 447,3 милиона е спаднало на 447 милиона души (минус 312 000 души).

Раждаемостта продължава да намалява. Естественият прираст, т.е. разликата между броя на ражданията и този на смъртните случаи е отрицателен, като тази тенденция се наблюдава от 2012 г. насам (без 2014 г., когато е бил нулев) и спада от 2016 година.

От 2001 г. до 2019 г. включително населението на ЕС е нараснало с 4 процента, растеж основно подхранван от положителното миграционно салдо. Но това салдо намаля през 2020 г., тъй като миграцията също беше засегната от последиците от пандемията, заради която бяха затворени границите. Освен това заради пандемията някои хора предпочетоха да се върнат в родните си страни, тъй като изгубиха работните си места или по друга причина, казва експертът на Евростат Джампаоло Ланциери.

Но основният елемент, който може да обясни намаляването на населението на ЕС през 2020 г., е въздействието на пандемията върху смъртността, допълва той.

Най-значителното намаляване на населението е наблюдавано в Италия (минус 384 000 или минус 0,6 процента от населението), следвана от Румъния (минус 143 000, т.е. минус 0,7 процента) и Полша (минус 118 000, т.е. минус 0,3 процента).

Общо 9 от 27-те страни членки са констатирали намаляване на населението през изминалата година, а другите 18 са отчели леко увеличаване. Такъв е например случаят с Франция (плюс 119 000 или 0,2 процента).
БТА