ЕК увери България, че механизмът за наблюдение ще отпадне до 2019-та
ЕК увери България, че механизмът за наблюдение ще отпадне до 2019-та / Thinkstock/Getty Images

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е изпратил писмо до българския премиер Бойко Борисов, в което го уверява, че механизмът за наблюдение над нашата страна ще отпадне до 2019 г., съобщиха за БТА от институцията.

В писмото си Юнкер посочва, че напредъкът, който нашата страна отбелязва по механизма, предполага предприемането на "по-динамичен подход за пълно отчитане на трайните тенденции", които може да се изгубят "при годишната цикличност на докладите".

От началото на 2017 г. възнамеряваме да въведем този нов подход в нашите доклади, допълва той.

От 2017 година отпада мониторингът на България и Румъния

Юнкер се съгласява с виждането на премиера, изразено в предишно писмо между двамата, че всяка българска институция има нужда от яснота за стъпките, които да предприеме, за да постигне целите за реформи, както и че ефективното прилагане на препоръките на ЕК изисква съвместни действия от всички съответни институции.

Според председателя на ЕК работата у нас срещу корупцията и организираната престъпност е показала необходимостта от действия за предотвратяване, разследване, наказателно преследване и съдебни решения в тези области.

Юнкер в писмо до Борисов: Инструментът за подкрепа на бежанците в Турция е в пълно действие

В писмото на Юнкер се добавя, че предприетата проверка на българската прокуратура може да послужи като пример за подобни съвместни действия с ЕК и в други области.

Той се съгласява с предложението на премиера за подобно сътрудничество в сферата на съдебната система (с възможност да обхваща Висшия съдебен съвет или Инспектората).

Друга възможност е това сътрудничество да засегне създаването на единна българска институция за борба с корупцията.

Какви са констатациите на ЕК в доклад за напредъка на България

Председателят на ЕК съобщава, че контактите по тези въпроси ще бъдат осъществени преди следващия доклад по механизма, който се очаква през януари догодина.

"Убеден съм, че под Вашето ръководство България ще продължи по пътя на реформите и ще може да излезе от механизма с достатъчно изпълнение на показателите, така че решението да бъде прието преди края на мандата на тази комисия през 2019 година", добавя Юнкер.