ЕК предава България на Съда на ЕС за електронните паспорти
ЕК предава България на Съда на ЕС за електронните паспорти / ThinkStock/Getty Images

Европейската комисия реши да отнесе до Съда на ЕС въпроса с неизпълнението от страна на България на изискването за създаване на единно звено за контакт, осигуряващо задължителния обмен на информация съгласно законодателството на ЕС по сигурността на документите.

Създаването на такова звено за контакт е задължително. То служи за обмен на информация, позволяваща достъп до изображенията на пръстовите отпечатъци, които се съхраняват в електронните паспорти и разрешения за пребиваване на чужденци от държави извън ЕС.

С обмена на сертификати чрез единните звена за контакт се предотвратява евентуален неразрешен прочит на биометричните характеристики, които се съхраняват в цифров формат в документите, се отбелязва в съобщението.

Компетентните власти на държавите от ЕС получават сигурен достъп до информацията в чиповете на биометрични паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване, издадени от други държави в Общността.

България не е въвела този важен аспект от законодателството на ЕС за сигурността на документите, с което лишава другите държави от Общността от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти, пояснява ЕК.

Източник: БТА