През следващите пет години на пазара на труда ще настъпят сериозни сътресения, тъй като все повече компании ще внедряват технологии за изкуствен интелект (ИИ), а световната икономика ще се влошава, се казва в последния доклад на Световния икономически форум (СИФ).

Очаква се изкуственият интелект, икономическите и социалните условия да доведат до загуба на 83 млн. работни места, а до 2027 г. да бъдат създадени само 69 млн. работни места, се казва в доклада.

Това ще доведе до нетна загуба на 14 милиона работни места, което представлява 2% от настоящата заетост.

Докладът предвижда, че почти една четвърт от служителите ще сменят работата си, главно поради появата на нови технологии.

Кръстникът на изкуствения интелект: Съжалявам за работата си

Възприемането на технологиите и по-големият достъп до цифрови технологии също ще доведат до нетен ръст на работните места, но с по-голямо компенсиране на загубите. По-бавният икономически растеж, недостигът на предлагане и инфлацията представляват най-големите рискове за работните места, сочи прогнозата.

Навлизането на изкуствения интелект ще изложи на пряк риск много професии, тъй като в някои случаи роботите ще заменят хората. До 2027 г. може да има около 26 млн. по-малко работни места в областта на деловодството и администрацията, допълва СИФ.

Според доклада през 2020 г. работодателите са смятали, че до 2025 г. 47 % от длъжностите ще бъдат автоматизирани. Днес те очакват този брой да достигне 42 % до 2027 г. 
БГНЕС