Цветанов ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие
Цветанов ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие / Sofia Photo Agency
Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. Акцент на заседанието ще бъде политическо споразумение между държавите-членки по параметрите на законодателните предложения във връзка с прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика. Политическо съгласие ще се търси и по предложението за създаване на единна схема за предлагане на плодове в училищата на държавите-членки.

На заседанието е предвидено министрите да разгледат предложение за решение на Съвета за разрешаване пускането на европейския пазар на продукти от генетично модифицирана соя. По предложение на Холандия и Германия ще се направи анализ и на текущото състояние на пакета от мерки, свързани с прилагането на пестициди в земеделското производство.

Предвижда се да бъде разгледана и стратегията за устойчиво развитие на аквакултурите в Европа, както и процеса на "опростяване" на Общата политика в рибарството.