/ Gulliver/Getty Images
Европейският парламент гласува разпределението на евродепутатите в парламентарните комисии. В следващите пет години в ЕП ще работят 20 комисии и две подкомисии. Предстои парламентарните комисии самостоятелно да определят свои председатели.
 
Българските евродепутати, които ще работят в комисиите и подкомисиите, са разпределени, както следва: Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по култура и образование; Александър Йорданов (СДС/ЕНП) - комисия по външни работи; Атидже Алиева-Вели (ДПС/ОЕ) - комисия по заетост и социални въпроси; Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР) - комисия по правни въпроси.
 
Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите; Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по регионално развитие; Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР) - комисия по култура и образование; Иво Христов (БСП/СД) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика; Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) - комисия по външни работи; Искра Михайлова (ДПС/ОЕ) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика; Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по промишленост, изследвания и енергетика.
 
Елена Йончева (БСП/СД) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и подкомисия по сигурност и отбрана; Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и комисия по петиции.
 
Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) - комисия по заетост и социални въпроси, както и комисия по петиции; Петър Витанов (БСП/СД) - комисия по транспорт и туризъм; Сергей Станишев (БСП/СД) - комисия по външни работи; Цветелина Пенкова (БСП/СД) - комисия по бюджетен контрол, както и комисия по регионално развитие.
БТА