Още 230 единици военно-транспортна техника ще предостави Белгия на Украйна.

Предвижда се да бъдат осигурени 150 високопроходими камиона, въведени на въоръжение през 1986 г. и които постепенно отпадат от употреба. 

Белгия разполага с над 1200 бр. от тази техника и част от камионите вече са предадени на Украйна.

ЕС ще даде близо 8 млрд. евро повече за военна помощ

Ще бъдат осигурени 80 бронирани машини "Линкс", използвани от 2007 г. Белгийската войска разполага с общо над 400 единици от тази техника, но тя не е достатъчно надеждна и предстои да бъде заменена с по-ново поколение машини, купени през 2020 г. от САЩ.

Решението за изпращането на тези транспортни средства е взето през януари тази година.

Обмисля се осигуряването на миночистачи за Украйна, но едва след като Белгия получи догодина от Франция доставка на нов кораб за разчистване на мини. 
 
Николай Желязков/БТА