Забранява се продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Пловдив днес в изборния ден за периода от 06.00 ч. до 21.00 ч., съобщиха от пресцентъра на общината.

Забраната е предвидена в Заповед на кмета Здравко Димитров от 4 ноември, чието изпълнение е възложено на районните кметове. Изключение се допуска само за предварително планирани семейни тържества. На районните администрации е възложено да информират заведенията и търговските обекти в обхвата на съответната територия и да публикуват информация на официалните си сайтове.

В изборния ден: Хиляди полицаи следят за реда в секциите у нас

Забранява се издаване на разрешителни за провеждане на масови мероприятия в деня на изборите, за да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.

Във връзка с осигуряване на необходимите условия за нормалното провеждане на изборите на територията на община Пловдив, кметът Здравко Димитров със същата заповед разпореди районните кметове, съгласувано и съвместно с ОД на МВР и съответните РПУ, да организират опазването на обществения ред, като осъществяват непрекъснат контрол върху стриктното спазване на законовите разпоредби и осигурят нормалната обстановка в изборния ден.