/ УниКредит Булбанк
Актуалната оценка на най-голямата банка в България вече е BBB- със стабилна перспектива
Международната рейтингова агенция Fitch оцени с инвестиционен рейтинг от BBB - със стабилна перспектива УниКредит Булбанк. Със сегашното увеличение УниКредит Булбанк за първи изравнява рейтинговата си оценка с тази на групата на УниКредит.

„Изравняването на рейтинговата оценка отразява нашето виждане за подкрепата, на която УниКредит Булбанк може да разчита от групата, както и това, че с влизането на България в Европейския банков съюз групата и дъщерното дружество споделят един регулатор“, посочват в прессъобщението си анализаторите от Fitch.

Положителна роля за повишаване на рейтинговата оценка на УниКредит Булбанк имат и високите капиталови коефициенти, значителните буфери над регулаторния минимум, консервативният подход по отношение управлението на риска и устойчивото генериране на капитал.