Защо лица без гражданство, попаднали у нас, живеят в омагьосан кръг?
Защо лица без гражданство, попаднали у нас, живеят в омагьосан кръг? / Thinkstock/Getty Images
Защо лица без гражданство, попаднали у нас, живеят в омагьосан кръг?
91244
Защо лица без гражданство, попаднали у нас, живеят в омагьосан кръг?
  • Защо лица без гражданство, попаднали у нас, живеят в омагьосан кръг?

Броят на задържаните лица без гражданство у нас варира между 1 и 38 годишно в последните 10 години, сочат данните на МВР. Средната продължителност на задържането на тези лица е близо 119 дни в центъра в столичния квартал Бусманци. За сравнение, задържаните имигранти пребивават там средно 40 дни. Статистиката е от изследване на фондация "Достъп до права - ФАР", съвместно с Европейската мрежа за лицата без гражданство.

Най-често това са хора от бившия Съветски съюз и бивша Югославия. У нас те не се идентифицират като хора без гражданство, както изисква международното право. В заповедите за задържане и извеждане те се водят граждани на държавите, от които произхождат, въпреки че те не ги припознават като такива. Така тези хора живеят години наред в правен вакуум, алармира Валерия Иларева от фондация "Достъп до права - ФАР".

"Такъв е случаят на Али от бившия СССР, който прекарва в емиграционно задържане в България с цел да бъде депортиран от 2005 го 2012 г. Въпреки че е било очевидно, че няма разумна възможност да бъде изпълнена заповедта за неговото извеждане от страната като нелегален емигрант. Защо няма такава разумна възможност - защото нито една от бившите републики на Съветския съюз не го признава за свои гражданин и българските власти няма къде да го върнат", обясни тя.

Парламентът е приел на първо четене промени в Закона за чужденците, които въвеждат процедура за определяне на статута на лице без гражданство. Тогава вече тези лица ще могат да получат документ за самоличност и достъп до основни човешки права"Проблемът обаче е, че както в момента е приет на първо четене законопроекта има много разминавания с определенията според конвенцията на ООН  и фактически по-голямата част от хората без гражданство в България ще бъдат изключени от прилагането на разпоредбата", заяви още Иларева.

Затова според нея текстът трябва да бъде ревизиран така, че да не се включват допълнителни условия, каквото е изискването хората да пребивават легално, защото тогава няма да им е необходим статут на лице без гражданство.