/ Фондация „Здраве и социално развитие
Фондация „Здраве и социално развитие“ ще събере доказателства за ефективността на своя модел.
"Те МОГАт повече, отколкото мислим."
 
Този август Фондация „Здраве и социално развитие“ стартира проект „МОГА - Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“. Проектът, който се финансира от Фонд Активни граждани България, ще се реализира през следващите две години и половина на територията на столичния квартал Факултета. 

„МОГА“ цели да окаже въздействие във възрастта, когато то е с най-голяма възвръщаемост, а липсата му води до необратими дефицити: ранното детство. Тогава пълноценната грижа на родителя е от изключително значение за разгръщането на пълния потенциал на детето, за развитието на мозъка му и формирането на капацитета за учене.    

Моделът е насочен към бременни жени и родители на деца от 0 до 5 години, които преминават дългосрочно обучение за повишаване на родителските умения в 5 основни области: здраве, хранене, възможност за ранно учене, безопасност и откликващо родителство. Родителите ще могат да се консултират със здравни специалисти по майчино и детско здраве, както и да получат подкрепа в намирането на работа. Програмата включва и дейности с децата – обучение и дневна грижа за деца от 3 до 5 години и съвместни практически занимания по хранене и ранно учене.  

Фондация „Здраве и социално развитие“ (още позната като Хесед) работи от 20 години с ромската общност за изграждане на основни умения за живота. Дейностите по проекта ще се осъществяват в двата МИР центъра на Хесед, които се намират на територията на квартал Факултета, и от 2002г. и съответно от 2016г. осигуряват на деца, юноши и родители от общността пряк достъп до програми за развитие. 

проект Промяната
Фондация

Какво още отличава проекта?  

„МОГА“ събира емпирични доказателства за непосредственото въздействие на модела върху постиженията на участниците.  
В края на проекта през 2024г. ще бъде публикуван доклад с данни за когнитивното развитие и училищна готовност на децата и напредъка на родителите по отношение на родителския им капацитет, ценностни ориентации, социални умения, трудова заетост и гражданско участие.  По този начин „МОГА“ се очертава като проект със стратегически характер, който може да предостави силни аргументи в създаването на нови политики за ромското включване – проблем с голяма тежест от национално значение.    

Фондация "Здраве и социално развитие" са финалисти в изданието на ПРОМЯНАТА 2015/16г.
 
Повече информация за проект „МОГА“ и Фондация „Здраве и социално развитие” може да намерите на www.hesed.bg и във Фейсбук.