Кой е Валентин Радев - министър на вътрешните работи

Кратка биография

Валентин Радев - министър на вътрешните работи
Валентин Радев - министър на вътрешните работи / БГНЕС, архив
Кратка биография
Валентин Радев е роден на 6 февруари 1958 г. в Елин Пелин.

Притежава образователно-квалификационна степен магистър, офицер от АВ - инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества от Висшето народно военно артилерийско училище в Шумен.

Има аспирантура по аеродинамика и балистика във Военния научно-технически институт в София. Магистър е по икономика - стопанско управление и управление на персонала от Университета за национално и световно стопанство.

Доктор е от 1991 г. и старши научен сътрудник II степен от 1996 г. Преминал е курсове и специализации в Русия, Канада, Чехия и Германия, както и обучение на ръководни кадри в Европейския център за изследване на сигурността “Джордж Маршал”.

Започва кариерата си като началник на служба “Артилерийско въоръжение” в поделение 42610.

От 1983 г. е научен сътрудник във Военния научно-технически институт (ВНТИ), София. Впоследствие е бил началник на секция “Боеприпаси” във ВНТИ, хоноруван преподавател в УНСС и Нов български университет, както и председател на Съвета на директорите на “НИТИ” ЕАД в Казанлък.

В периода 1999 -2000 г. е заместник-директор на Института за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) в София, а по-късно и негов директор до 2002 г.

Впоследствие до 2005 г. е научен секретар на СНС по “Военноинженерни науки” към ВАК.

От 2005 г. е председател на Сдружение на специалистите по боеприпаси в България, а от 2006 г. е индивидуален член на Съюза на учените в България. Член е на Експертната комисия по отбрана на ГЕРБ.

Радев има над 130 публикации – научни статии и доклади, стандарти и др. Автор е на 17 изделия с военно предназначение, всички внедрени в редовно производство и приети на въоръжение в БА или в армии от ВД, има 9 патента, 3 промишлени дизайна, 2 марки и 17 предложения с полезен ефект.

Валентин Радев е бил заместник-министър на отбраната в първото правителство на Бойко Борисов (2009-2013).

Бил е народен представител от ГЕРБ в 42-рото и 43-ото Народно събрание. От месец май 2017 година бе министър на вътрешните работи в третото правителство на Бойко Борисов.