/ iStock/Getty Images
Светите мъченици Сергий и Вакх живели през третия век. Били жители на Рим. Имали високо образование. В зрялата си възраст се отличили като първи сановници при двора на император Максимиан, който ги обичал за тяхната мъдрост в съвещанията по големите държавни въпроси и за тяхната храброст в боевете.

Но хора, които завиждали на тяхното високо състояние и на любовта на царя към тях, като желаели да им навлекат неговата злоба и яд, му донесли, че те са християни и че отхвърлят да се покланят на идолите.

Максимиан не желал да повярва, че хората, които се употребили с толкоз огромно негово благоволение, не са единомислещи с него в почитането на боговете. След като се убедил в това, царят се разгневил и заповядал да смъкват от Сергий и Вакх всички оценки на високия им ранг: воинските пояси, златните гривни и пръстени и всичките одежди.

А след това, с цел да ги посрами, наредил да ги облекат в женски долни облекла и да им окачат стоманени обръчи на шийте. В този тип почнали да развеждат светиите из града, с цел да бъдат поругавани и осмивани от целия народ поради вярата си.

След доста мъчения двамата били погубени.
Българска православна църква