В областта работят и 24 детски градини
В Силистренско учебната година започва за 9 470 ученици, показва справка от Регионалното управление на образованието в Силистра. Те ще учат в 44 училища.

В областта работят и 24 детски градини, Четири Центъра за подкрепа за личностно развитие и един Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

58 593 първокласници прекрачват училищния праг

В 40 от училищата има здравни кабинети. Във връзка с базата всички училища са получили разрешение от РЗИ. В някои ремонтите ще продължат още месец-два, но без да пречат на учебния процес.

Има готовност за отоплителния сезон във всички училища и детски градини. Училище, което ще провежда обучение в други сгради, е Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги (ПГСУАУ) "Атанас Буров" в Силистра.

Гимназията ще работи на две смени в сградите на Езиковата гимназия (ЕГ) "Пейо Яворов" и Професионалната гимназия по производствени технологии (ПГПТ) "Евлогий Георгиев".
БТА