/ iStock/Getty Images
Планира се купуване на материали, консумативи и игри за децата и учениците
Общините ще получат 4 684 080 лева за дейности по националните програми за развитие на образованието през 2021 г., това  съобщиха от МОН.

От тях 2 565 091 лева се отпускат по Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда". Средства ще отидат в 35 профилирани гимназии и средни училища, в които има профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование.

Предвижда се ремонт на учебни кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване.

В други 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Планира се купуване на материали, консумативи и игри за децата и учениците. Отделно 85 училища ще получат 437 702 лева за купуване на книги за библиотеките и за създаването на кът за четене.

За Националната програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" се отделят 853 587 лева. 138 училища ще получат средства за изграждането или доизграждането на безжични интернет мрежи и за създаването на нови Wi-Fi зони.

Одобрени са 491 865 лева за Националната програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планиране и организиране на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите.

754 097 лв. се разпределят по програмата "Професионално образование и обучение". 14 общински професионални гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможността да работят с нова техника и да придобиват професионални компетенции в реални трудови условия.

Одобрени са и 19 440 лева по Националната програма "Мотивирани учители". Средствата са за учители- наставници в 55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители.