/ iStock/Getty Images
Детските градини в Свищов отвориха врати за своите възпитаници. Общо 850 деца ще посещават детските градини в община Свищов през новата учебна 2021/22 година - с 40 повече спрямо миналата учебна година, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в крайдунавския град.

Сградите на детските заведения са приведени във вид, отговарящ на изискванията на здравните власти за безопасна образователна среда. През лените месеци са извършени ремонтни и освежаващи дейности във всички детски заведения.

През новата учебна година, с решение на Общинския съвет, ще бъде задължително предучилищното обучение и за 4-годишните деца от общината. Осигурени са безплатни помагала, създадена е функционална образователна среда, отговаряща на изискванията.

В детските градини са въведени електронни дневници, които ще заменят досегашните хартиени. Седемте основни детски градини в община Свищов са кадрово обезпечени.