Svi6tov
Svi6tov / netinfo
Мерки за енергийна ефективност въвеждат в ДГ "Слънчо" в Свищов по програма "Красива България". Вече е одобрено предложение за въвеждането. Бюджетът на проекта възлиза на 189 361 лв., като Община Свищов ще  участва със 110 000 лв. (58,09% от цялата сума).

Тази година Община Свищов кандидатства за изпълнение по проект “Красива България” с обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо” - град Свищов”. В началото на март предложението беше одобрено и предстои неговото реализиране, а проектните дейности предвиждат подмяна на съществуващата отоплителна система, с котел на пелетно гориво и енергоефективни радиатори, подмяна на ВиК тръби и ремонтни дейности в санитарните помещения. Предложеният обект е свързан с подобряване енергийната ефективност на сградата на ДГ „Слънчо“ в град Свищов, където се възпитават и обучават 120 деца, организирани в шест групи – две яслени и четири градински. За тях се грижат близо 28 човека педагогически и непедагогически персонал. В тази връзка, всички дейности са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за децата и работещите  в детското заведение. С реализирането на проекта, ще се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност.