Учени от Япония са открили връзка между излагането на радиация и появата на диабет - дори при най-малките дози, съобщи „Study Finds”.

Японският национален институт за безопасност и здраве при работа (ЯНИБЗР) проведе изследване на аварийни работници, които са реагирали на радиационната криза в електроцентралата "Фукушима".

Цинкът намалява риска от диабет

Това бедствие беше провокирано от експлозии в резултат на цунами, което удари съоръжението през март 2011 г. и разпръсна радиоактивни материали в околността.

Проучването разкрива, че 6,5 % от участниците са развили диабет, като при тези, които са били изложени на по-високи нива на радиация, рискът от развитие на глюкозното заболяване се е увеличил с 47 %.

По-конкретно, при лицата, изложени на 10-19 милисиверта (mSv) - приблизително 190 рентгенови лъча на гръдния кош - рискът от диабет е повишен с 33%. Лицата, попадащи в диапазона 20-49 mSv, са изложени на 47% повишен риск, докато излагането на 5-9 mSv показва шестпроцентно увеличение на риска.

Странно е, че не е установен повишен риск при изложените на 50 mSv или повече. Изследователите обаче обясняват тази аномалия с ограничения размер на извадката. От 20 000 аварийни работници в централата, проучването на ЯНИБЗР се фокусира върху 5 326 лица.

"Нашите констатации предполагат повишен риск от диабет сред аварийните работници в ядрената централа от ниски нива на радиация", казва д-р Хуан Ху, водещ автор от института.

"Въпреки че потенциалните механизми остават неясни, докладите сочат, че радиацията може да повлияе неблагоприятно на клетките на панкреаса, отговорни за производството на инсулин, което може да допринесе за диабет.

Освен това има връзка между излагането на радиация и засиленото възпаление, добре познат фактор за инсулиновата резистентност и развитието на диабет" , твърди д-р Хуан Ху.

За да получи информация за своето изследване, екипът се позовава на изследване от 2014 г., озаглавено "Епидемиологично проучване на здравните ефекти при работещите в аварийни ситуации във Фукушима". Това проучване е имало за цел да дешифрира дългосрочните последици за здравето на тези работници от радиацията.

"Продължаващото проследяване на участниците ще даде още по-ясна представа за риска от диабет при ниски дози радиация", казва д-р Ху. "С появата на повече случаи на диабет в нашата проучвателна група, разширеният ни набор от данни ще позволи по-стабилни анализи, което ще даде възможност на изследователите да оценят по-добре връзката между излагането на радиация и риска от диабет."

Между март и декември 2011 г. радиационното облъчване на тези работници е проследено с помощта на джобни алармени дозиметри за външно облъчване и броячи за цялото тяло за вътрешно облъчване.

При редовните здравни прегледи са оценявани над 70 показателя, включващи кръвна захар, биомаркери на възпалението, функционални тестове на щитовидната жлеза и др. Средната възраст на участниците в това изследване е 46 години.

За сравнение, европейците обикновено са изложени на средно 2,7 mSv фонова радиация годишно, главно поради естествения газ радон в жилищата и космическите лъчи. За разлика от тях някои жители на Финландия получават над 7 mSv годишно.

Има ли връзка между късното лягане и диабета

За сравнение, една рентгенова снимка на гръдния кош облъчва пациентите с около 0,1 mSv, мамографска снимка - с 0,4 mSv, компютърна томография на гръбначния стълб - с 10 mSv, а Позитронно-Емисионната Томография (ПЕТ скенер -бел.ред.) - с 25 mSv.

"Искрено благодарим на аварийните работници, които се справиха с инцидента в атомната електроцентрала Фукушима, както за героичните им усилия за минимизиране на рисковете, така и за доброволното им участие в проучването, което допринася за разбирането ни на въздействието на радиацията върху здравето и обществената безопасност", заключават авторите.

Изследването ще бъде представено на тазгодишната годишна среща на Европейската асоциация за изследване на диабета и е публикувано в списание Diabetologia.
БГНЕС