/ iStock/Getty Images
През 2020 г. общият брой на населението под 15 годишна възраст в страната е 999 хиляди души
Най-много деца у нас има в Бургас и Пловдив, а районите с нисък дял на населението под 15 години са край Дунав, по западната граница и в Родопите.

Това сочат данните на НСИ за 2020 г., обобщени от Института за пазарна икономика, по повод седмицата на 1 юни.

"В „265 истории за икономика“ представяме данните за дела на децата в общото население на общините в страната", съобщават от ИПИ. На сайта им е публикувана и интерактивна карта с дяла на населението под 15 годишна възраст, 2016 и 2020 г. 

Карта деца ИПИ
ИПИ


Според Института, индикаторът от една страна илюстрира възрастовата структура на населението в различните части на страната, а от друга насочва към бъдещото състояние на местните пазари на труда и достъпа до работна сила.

През 2020 г. общините с най-голям дял на населението под 15 годишна възраст са Николаево (25,4%), Кайнарджа (23,1%) и Твърдица (22,7%). 

Най-малко деца пък има в Невестино (4,2%) , Трекляно и Бойница (по 4,6%). Оформят се няколко района с нисък дял на децата – по западната граница, край Дунав, в Родопите. 

Сред най-големите общини, по-висок е делът на населението под 15 годишна възраст в Бургас (15,9%) и Пловдив (15,8%). В столицата пък делът на децата е точно 15%.  

В повечето общини този дял е в диапазона между 10 и 15% от цялото население – в него попадат 173 общини

Наблюдава се относителен баланс между броя на общините, където делът на децата расте между 2016 и 2020 г. – те са 127, спрямо 126 в които делът намалява, а в 12 остава непроменен.

Най-бързо расте делът на децата в Симеоновград (+2,4 пр.п) и Братя Даскалови (+1,6%4 пр.п), а най-бързо намалява в Джебел и Каолиново, с по 2,6 пр.п.

През 2020 г. общият брой на населението под 15 годишна възраст в страната е 999 хиляди души. Почти 1/5 от тях, или 197 хиляди са в столицата, 54 хиляди в Пловдив, а 52 хиляди – във Варна. Броят на децата намалява в периода между 2016 и 2020 г. в 205 общини.

“Както и при останалите данни за населението и неговото разпределение, трябва да имаме предвид че 2020 г. е максимално отдалечена от предишното преброяване на населението, и по всичко личи че насроченото за есента на 2021 г. ще донесе със себе си доста корекции”, отбелязват от ИПИ.