/ iStock/Getty Images
73.4 % от родените през изминалата година  деца в област Сливен са извънбрачни, съобщават от Териториалното статистическо бюро-Югоизток, като брачните раждания са 577, а извънбрачните - 1594.

През миналата година в областта са родени 2171 деца, като 98.8% от тях са били живородени. В сравнение с предходната година броят им е намалял със 147. Общо 1084 са момчета, останалите - момичета.

Областта запазва най-високият коефициент на раждаемост в страната - 11.7%.

Средната възраст на жените при раждане се е понижила в сравнение с 2019 г. и е 24.9 години, а средната възраст на жените при раждане на първо дете спада с 0.4 на сто спрямо 2019 г. и достига 22.5 години.

През 2020 г. броят на децата от майки под 20 години е 647. Броят деца, родени от жени на възраст на 40 и повече години, е 35.
БТА