Най-шантавите суеверия в Италия
Най-шантавите суеверия в Италия / ThinkStock/Getty Images

Независимо колко национални суеверия носи със себе си, всеки посетител на Италия е добре да знае поне десетте най-странни суеверия, които са част от италианското ежедневие.

Най-странните суеверия и поверия за Хелоуин

Числото 17

Числото 17 е много по-опасно за италианците в сравнение с 13. Високите сгради нямат 17-и етаж. В много хотели няма 17-а стая, а в жилищните кооперации липсва 17-и апартамент, следователно няма пощенска кутия или електромер с този номер, като номерацията е или 16а, или 18. Същото важи за местата в самолета и в други транспортни средства. Петък, 17-о число, е най-лошият ден в календара.

Предполага се, че суеверието датира още от Древния Рим и е свързано с изписването на 17 с римски цифри XVII. При тяхното разместване се получава думата VIXI, която на латински означава "живях" и се среща често в надгробни надписи.

Числото 13

Числото 13 има доста по-ограничено присъствие в италианския правилник на суеверията и се отнася само до броя на сътрапезниците. Не бива на масата да сядат точно 13 души, което се свързва с Тайната вечеря в Библията, на която Юда Искариотски е бил последният, тринайсти, настанен на трапезата.

Осем хубави неща, които са се случили на Петък 13-и

Наздравицата

Наздравицата в Италия също изисква особено внимание. Тя никога не бива да се вдига с чаша вода, нито пък да се кръстосват ръце при чукането на чашите. В този момент хората трябва да се гледат в очите и задължително да отпият глътка, преди да положат чашите обратно на масата, в противен случай ги очаква седем години лош секс.

Урочасването

Урочасването е изключително сериозна заплаха за италианците, които внимават да не получат комплимент от някой завистник с "лошо око". Защитата е веднага едната ръка да се скрие зад гърба, като прави жеста на "рогата", насочени надолу.

Стълбовете на уличното осветление

Стълбовете на уличното осветление са иначе безобидни, стига всяка приятелска двойка да ги заобикаля само от едната страна. Ако двойката бъде разделена от стълба, това означава край на приятелството.

Остри предмети, поднесени като подарък

Остри предмети, поднесени като подарък, също развалят приятелството. Затова се дава монета на онзи, който прави подаръка и приятелството се запазва.

Странните суеверия на звездите

Снимка на любим човек на леглото

Снимка на любим човек не бива да се оставя на леглото, защото носи лош късмет.

Наклонената кула в Пизаи студентите

Наклонената кула в Пиза е световно чудо и атракция, но ако студент се изкачи на върха й, това означава, че никога няма да се дипломира.

Едновременното произнасяна на една дума

Едновременното произнасяна на една дума от двама събеседници изисква всеки от тях да си докосне незабавно носа, иначе няма да се ожени или омъжи.

Празна погребална кола

Празна погребална кола се тълкува като знак, че може да е предназначена тъкмо за този, който случайно я съзира на улицата. Спасението е мъжете да се хванат веднага за слабините, а жените да си докоснат гърдите, което носи късмет.