Бели щъркели са предпочели да останат да зимуват у нас, установи преброяване на водолюбивите птици у нас
Бели щъркели са предпочели да останат да зимуват у нас, установи преброяване на водолюбивите птици у нас / iStock/Getty Images
Приключи преброяването на водолюбивите птици у нас, съобщава Българско дружество за защита на птиците. То се прави за 45-та поредна година по цял свят. В рамките на 4 дни (от 14 до 17 януари), 42 екипа от експерти и доброволци са успели да съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Традиционно основната концентрация на птици е регистрирана по Черноморското крайбрежие, както и в някои големи вътрешни язовири. Сравнително малко са били птиците и числеността им по Дунав, тъй като по време на преброяването реката е била с високо ниво и са липсвали т. нар. пясъчни коси, които привличат хиляди птици.

Поради необичайно високите температури в страната е установена значително по-ниска численост на зимуващите водолюбиви видове птици, в сравнение с миналогодишното преброяване.

Екипите са успели да наблюдават и преброят едва 2017 големи белочели и 48 от световно застрашените червеногуши гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответно 3300 големи белочели и 322 червеногуши гъски, а през 2019 г. - 120 000 големи белочели и 3500 червеногуши гъски. Ненадминат остава рекордът през 2013 г., когато са били установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

Трите най-многочислени наблюдавани вида водолюбиви птици са: световно застрашената кафявоглава потапница (40 274 индивида /инд./), зеленоглавата патица (31 747 индивида) и обикновената лиска (24 772 инд.). Към момента са обработени около 90 на сто от данните, които показват, че общата численост на установените видове птици е 229 502 индивида, като по време на преброяването през 2020 г. техният брой е бил 247 908 инд., през 2019 г. - 361 933 индивида, а през 2018 г. - 130 000 индивида.

От световно застрашените водолюбиви видове, освен червеногушите гъски и кафявоглавите потапници, са установени: 7 ушати гмуреца, 1427 тръноопашати потапници и 4 средиземноморски буревестника.

Сред интересните наблюдения са голяма черногърба чайка в района на Северното Черноморие, 981 розови фламинги, 661 къдроглави пеликана и 13 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера, 1 розов пеликан в язовир Розов Кладенец и 1 червеногуша гъска на язовир Овчарица.

В района на Шабленското езеро и блато Песчина интерес представляваха и наблюдаваните 2 големи кресливи орела, които са световно застрашен вид. Общо за страната бяха регистрирани 42 морски орела, които са вид от Червената книга на България. Освен това бяха наблюдавани и видове, които не са характерни за зимните месеци у нас - 9 бели щъркела, 1 белокрила рибарка в Софийско и 1 папуняк по Северното Черноморие.

Източник: БТА