Емил Радев
Емил Радев / ГЕРБ
Сигналът е отнесен до Брюксел от евродепутата на ГЕРБ Емил Радев
Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев изпрати писмен въпрос до Европейската комисия заради постъпилите сигнали за нарушаване на правата на българските граждани относно социалното осигуряване в Кипър.

Според зам.-председателя на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, български граждани са станали жертва на сериозни закъснения в издаването на формуляр U1 в някои от държавите-членки, сред които и Кипър.

Формулярът позволява регистриране в бюрата по труда и дава право за получаване на помощи и пенсии в други страни от ЕС. Именно забавеното издаване на този документ е причинило главоболие на немалко наши сънародници в чужбина.

Според европейските разпоредби на Регламент 883/2004 за съгласуваност на социално-осигурителните схеми в ЕС, лицата, които са придобили права за безработни в една държава-членка, биха могли да получават помощи за безработни в друга страна от Общността. Правата и размерът на обезщетението се определят съгласно правилата на новата страна, като се вземат предвид периодите на работа в чужбина. За доказване продължителността на тези периоди се издава формуляр U1. Когато неговото издаване е забавено, това автоматично задържа и получаването на обезщетение за безработица или пенсия в друга държава-членка.

Емил Радев призова Комисията да провери възникналия казус, като поиска разяснение относно аргументите за забавяне издаването на формуляр U1 с над 6 месеца. Евродепутатът настоя ЕК да проучи и дали тази практика представлява препятствие за свободното движение на работници в ЕС, както и да вземе необходимите мерки за решаване на проблема.

„ЕС трябва да гарантира на българските граждани, че осигурителният им стаж и правата им ще бъдат безпроблемно приравнени от една държава-членка в друга", категоричен е Радев.