Тази година правосъдното министерство ще усвои 28 млн. лв.
Тази година правосъдното министерство ще усвои 28 млн. лв. / снимкa: Sofia Photo Agency

Главният секретар на Министерството на правосъдието Георги Георгиев гостува в предаването „Денят” на Дарик.

В петък министърът на правосъдието Миглена Тачева откри нова сграда на административния съд във Варна, близо 1400 кв. метра, 4 оборудвани съдебни зали, специална зала за разглеждане на секретни дела, кабинети за съдиите, работни помещения, оборудвани с всички възможни екстри, климатизирани, компютризирани. Хубаво е да се отбележи, че това е вторият по големина съд в страната, в него работят 105 служители, от които 34-ма съдии. Колко струва на министерството новата сграда на административния съд? Да започнем от това, г-н Георгиев.

Действително министърът на правосъдието откри в петък новата сграда за административния съд във Варна. Инвестицията, която направихме, е в размер на 11 милиона лева с ДДС. Следва да отбележа, че това е цената, която е за закупуване на сградата, както и за ремонт и реконструкция на помещенията, за да може да се превърне тази сграда в една действително модерна съвременна съдебна палата.

Всички административни съдилища ли са осигурени със сгради вече? Имам предвид, че това са нови структури, които скоро се създаваха, редица от тях имаха проблеми в това отношение.

Точно така е, административните съдилища започнаха работа от 2 март 2007 г. Още тогава Министерство на правосъдието започна усилена работа по осигуряване на сгради за нуждите на тези съдилища. Разбира се, инвестиционният процес е свързан и с проектиране, и със строителство, което отнема доста време, но така или иначе към настоящия момент ние имаме трайни решения за всички административни съдилища в страната. Само през настоящата година ние осигурихме помещения, които са в изключително добро състояние, за нуждите на административен съд Габрово, за административен съд Варна, нека да не забравяме и сградата, която ние закупихме и ремонтирахме за нуждите на административен съд София-град, а така също до края на годината очаквам да бъде построена и надстройката за административен съд Смолян, както и новата сграда на административния съд в Хасково. Тоест 5 или 6 съдебни сгради ще бъдат построени изцяло за нуждите на административните съдилища.

Какво прави това, изразено в цифри, колко милиона успяхте да инвестирате в строителството на нови съдебни сгради през тази, настоящата 2008 г.?

През настоящата календарна година ние ще усвоим средства в размер на около 28 милиона лева, като тези 28 милиона лева ще бъдат за завършване на около 12 съдебни палати в страната, както и имаме около повече от 20 преходни обекта, такива, които строителството започна през 2008 г. и ще приключи през 2009 г. Този ресурс никак не е малък, като се има предвид, че инвестиция в размер на 28 милиона изисква твърде много усилия за нейното усвояване, като се има предвид, че съдебните сгради са в цялата страна. Но аз мисля, че тази година сумата ще бъде усвоена, ние си поставяме отговорната задача да усвоим същия размер и за 2009 г. Толкова средства са заложени в бюджета на Министерство на правосъдието за 2009 г.

Казвате, че имате започнато строителство на съдебни сгради в страната, което ще се довърши, включително и догодина. Къде имате такива сгради започнати и в какви срокове ще ги завършите?

Значи, имаме започнати съдебни палати за административния съд в Търговище, Ямбол, Сливен, Кърджали, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Ловеч, Русе, Кюстендил, Враца, Перник. Тоест това се в останалите съдебни райони, в които към настоящия момент продължават строително-ремонтните дейности. Също така предвиждаме да завършим следващата година съдебната палата в Ботевград, в Павликени, в Козлодуй и съдебната палата в Търговище за нуждите на административния съд. Нови обекти, които ще започнат през следващата година, това са съдебната палата в град Варна и сградата на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура на бул. "Цар Борис III". Това са най-значимите обекти, които ще започнем през 2009 г. Само за да информирам слушателите на "Дарик" радио, трябва да кажа, че инвестицията, която е за Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, ще бъде в размер на около 180 милиона с ДДС или може би това ще бъде един от най-големите обекти, които ще се изграждат на територията на град София не само в областта на правосъдието, а и въобще в цялата държавна система.

То като че ли проблемът с новата сграда на Софийски районен съд е всъщност най-тежкият в тази област, от години нерешен, от години натрупвани проблеми. Какво точно предвиждате през 2009 г., ще започне ли най-после строителство, или все още сте на етап проектиране, или пък някакви обществени поръчки. Знаем, че бившата сграда на ГУСВ на бул. "Цар Борис III" беше отредена от Министерския съвет за тази цел.

Точно така. Значи, трябва да кажем, че нуждите на районния съд в София и на районната прокуратура са най-големи в сравнение с цялата страна, тъй като броят на делата, които те разглеждат, е най-голям и с най-голям, значителен обществен интерес, така че ние, съзнавайки нуждите на районния съд и районна прокуратура вече сме обявили обществена поръчка, която ще бъде и за проектиране, и за строителство на съдебната палата за тези два органа на съдебната власт. Предвиждаме към септември-октомври проектът да бъде готов и към края на годината да може да бъде направена и първата копка, като нашето планиране е в рамките на 3 години да бъдат построени сградите на районния съд и на районна прокуратура в София.

Там изцяло нова, там, г-н Георгиев, там изцяло нова сграда на районна прокуратура в София ли ще се строи?

Точно така, ще бъде построена изцяло нова сграда и за районния съд, и за районна прокуратура. Сега съществуващата сграда на ГУСВ ще бъде...

Съборена.

... разрушена и на тяхно място ще бъдат изградени изцяло нови съдебни сгради.

Вече са в ход, казвате, обществените поръчки по тези проекти?

Точно така, обществените поръчки са обявени и в момента процедурата е задействана, за да може до края на годината да бъде избран изпълнителят и съответно сключен договорът с него.

Сто и осемдесет милиона казахте само по този случай, добре ли ви разбрах?

Сто и осемдесет милиона ще бъде общата инвестиция, която, разбира се, ще бъде разчетена в рамките на 3-4 години...

За 3-4 години, до финала на това строителство. Сега, за новата съдебна палата във Варна каква инвестиция предвиждате и в какви срокове тя ще се построи?

Да, съдебната палата във Варна ще бъде другият голям обект, който ще започне през 2009 година. Предвидено е да бъде построена сграда на 12 етажа със застроена площ около 30 хиляди квадратни метра. В нея ще се помещават районният съд, окръжният съд, административният съд, военният съд, апелативният съд, както и районните, окръжните и апелативните прокуратури. Очакваме в рамките на полугодието на 2009 година да бъде завършен проектът и първата копка да бъде направена до края на мандата на правителството. Нашите предвиждания са, че през 2011 година трябва сградата да бъде построена.

Т.е. за 2 години да приключи.

Общият размер на инвестицията ще бъде около 90 милиона лева.

Сериозни суми. Само по двата... 270 милиона само по тези два големи проекта за следващата година. Всъщност на каква стойност са общо инвестиционните проекти за 2009-а, като говорим, че те включват не само ново строителство и ремонти, какви цифри предвиждате в бюджета за 2009?

В 2009 година предвиждаме 28 милиона лева за всички обекти на съдебната система, като специално за Софийски районен съд и съдебната палата във Варна ще търсим целево финансиране извън посочената сума, тъй като това са големи обекти, които се нуждаят от допълнителни средства.

Сега, дайте да направим една съпоставка каква е инвестиционната сума за тази година и ще успеете ли да постигнете поне същата сума, да не ви я намалят от Народното събрание?

Значи, вие знаете, че все още дебатите по приемане на Закона за държавния бюджет тепърва предстоят, но това, което е проектобюджетът на Министерския съвет, е сумата за 2009 година да бъде в размер на 28 милиона лева - толкова, колкото в момента е бюджетът на Министерството на правосъдието за капиталови разходи на съдебната система. Разбира се, Министерството на правосъдието ще си запази правото, когато стартира двата големи обекта във Варна и София, да иска допълнително целево финансиране предвид значимостта на тези обекти за цялата съдебна система в страната.

Какво друго ще се случи със сградния фонд в столицата? Например какво ще се строи на мястото на Музея на МВР, който е в непосредствена близост до съдебната палата в столицата и дори, доколкото си спомням, по думите на министър Тачева ще има топла връзка между двете сгради. Какво точно ще се строи там?

Да, знаете, че с решение на Министерския съвет се предостави и сградата на Музея на МВР, заедно с терен и сградата, която в момента се ползва под наем от Зелената партия. В момента сме изготвили няколко варианта за надстрояване и пристрояване на съществуващия терен. Предвиждаме или премахване на съществуващите сгради и строителство на нова съдебна палата, която ще бъде непосредствено зад сега съществуващата съдебна палата и съответно свързана с топла връзка. Има и вариант да запазим Музея на МВР и да извършим пристрояване и надстрояване. В рамките на този месец ще се вземе най-доброто решение, след което ние сме в състояние следващата година да започнем проектирането на тази съдебна палата. Надявам се, че до голяма степен тя ще може да реши проблемите на прокуратурата и най-вече на Градска прокуратура на София.

Сега, в инвестиционната програма освен строителство се включват също и ремонтите. Там какви пари за ремонти предвиждате на съществуващия сграден фонд? Всъщност къде предвиждате ремонти през 2009 г.?

Да. Трябва да разграничим ремонтите на основни и текущи. Текущите ремонти са в бюджета на органите на съдебната власт, те се разпореждат с тези средства и те съответно извършват тези текущи ремонти. Що се отнася до основните ремонти, които са за инвестиционната програма на Министерството на правосъдието, ние предвиждаме такива да бъдат извършени в съдебната палата във Велико Търново, в съдебната палата в Ловеч, съдебната палата в Търговище и още няколко по-малки районни съдилища.

Сега, най-трагично обаче винаги е било положението в следствените арести. Те винаги трудно покриват европейските нормативи. Там, в тази посока нещо правите ли, или те вече са извън вашата юрисдикция? Какво е положението?

Действително положението със следствените арести не е особено добро. Това е поради факта, че години наред държавата не е инвестирала нито в следствени арести, нито в затвори. Тази година ние ще завършим следствения арест в Пловдив, който е един от най-големите в страната, и се надявам до края на годината той да бъде готов. Следващата година имаме заложени средства, които ще бъдат в размер на около 5-6 милиона лева, и ще може да осигурим реконструкцията и модернизацията поне на 5-6 следствени ареста в страната.

Сега, всички ремонти и строителни проекти трябва да бъдат с обществени поръчки, нали такива са изискванията на закона?

Разбира се, всяка една обществена поръчка... за всяка една реконструкция и ремонт на съдебна сграда трябва да се провежда обществена поръчка. Следва да се отбележи, че това е доста трудоемко, тъй като се изготвя огромна документация за всяка една съдебна палата, прави се техническо задание, спесификации, количествено-стойностни сметки и това...

Всичките се обжалват, вървят с месеци, може би и с години обжалвания, предполагам?

За наша радост почти нямаме обществена поръчка, която е обжалвана. Ние се стремим да бъдем напълно прозрачни при провеждането на обществените поръчки, за да може до минимум да сведем основанията за обжалване, и аз мисля, че тази година се справихме много добре, тъй като към настоящия момент са обжалвани една или две обществени поръчки, а са обявени не по малко от 20-25 обществени поръчки, така че може да бъдем доволни от този резултат.

Нови терени за строеж на съдебни сгради планирате ли да купувате? Това също се включва в инвестиционната програма по принцип.

Значи, трябва да кажем най-отговорно, че това съществува в политиката на Министерство на правосъдието, тъй като съществуващият сграден фонд не е достатъчен. Ние до края на годината вероятно ще закупим сграда за нуждите на административния съд в Добрич. В процедура сме по закупуване на сграда за нуждите на районния съд в Провадия, а в началото на следващата година вероятно ще бъде стартирана и процедурата за закупуване на сграда за нуждите на административния съд в Шумен. Стремим се по този начин да съкратим сроковете, които са свързани с новото строителство, тъй като една новопостроена сграда само има възможността да бъде реконструирана и ремонтирана и да могат да влизат в нея магистратите и служителите, за да могат действително те да вършат съвестно и отговорно своята дейност.

Ако Народното събрание отреже искания от министерството бюджет, знаем, че винаги такъв риск съществува, и не ви даде достатъчно, мисли ли сте кои инвестиции ще отпаднат и ще чакат ред през следващата година и през следващият бюджет?

Разбира се, ние не очакваме такъв вариант, но така или иначе Министерството на правосъдието е приоритизирало сградите, които ще бъдат построени и респективно ремонтирани през следващата година, и вероятно ще приоритизираме тези съдебни палати, от които действително се нуждаят, най-вече административните съдилища. На пак казвам, не бихме искали да се стигне до там, тъй като Народното събрание и народните представители знаят много добре, че акцентът върху съдебната реформа в настоящата и следващата година са едни от най-важните в областта на държавната политика.