Филтрирането за незаконен онлайн хазарт не би било АСТА 2
Филтрирането за незаконен онлайн хазарт не би било АСТА 2 / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Интервю на Теодора Симова с депутата от ГЕРБ Диан Червенкондев
51318
Интервю на Теодора Симова с депутата от ГЕРБ Диан Червенкондев
  • Интервю на Теодора Симова с депутата от ГЕРБ Диан Червенкондев

Депутатите гласуваха на второ четене промени в Закона за хазарта. С новите текстове бяха регламентирани и онлайн залаганията, като по този начин ще се знае кой какви игри организира и колко дължи на държавната хазна. Разбира се, веднага се чуха и гласове от любителите на интернет залаганията, че тези по-стриктни мерки и регистрации ще се превърнат в нещо като "АСТА 2". Дали това ще се случи и какво ще пише в промените на закона - отговор на този въпрос потърсим от депутата от ГЕРБ Диан Червенкондев:

Специално за онлайн залаганията изискваме като задължително независимо от това дали са в страната или в европейското инвестиционно пространство, те трябва да имат контролен огледален сървър, който да бъде в директна онлайн връзка с Националната агенция за приходите. Това сме го изискали, за да се гарантират постъпленията в хазната, тъй като знаете, че данъкът върху хазартната дейност е 15 процента върху постъпленията или съответно при хазартни апарати и маси е тримесечно върху вида игра. И съответно по този начин ще бъдат защитени потребителите, че ще има пълна идентификация на тяхното залагане и те трябва да бъдат над 18 години.

Заговори се за намаляване на тези 15 процента налог. Това обсъждате ли го за напред?

Размерът на данъчната тежест в страната върху хазартния бизнес е голяма, тъй като той е вид оборотен данък върху всички постъпления, тъй като много трудно на този етап можехме да установим реалния резултат от хазартните оператори. Считам, че е висока ставката на данъка, но на този етап не сме коментирали конкретно намаляване или корекция. Моето лично мнение е, че ако има корекция на данъчната ставка, трябва да бъде с еднаква тежест както за наземните оператори, така и за интернет операторите на хазартни игри. Защото по своята същност хазартната игра е една и съща независимо по какъв способ достига потребителят до нея.

Кажете за прословутото филтриране за което говорим откакто поправките се движат. Кой ще го извършва, съответно черния списък комисията ли ще го прави? Кой ще попада в него?

Логиката на разрешенията за хазарт са следните: който отговаря на изискванията за инвестиции, произход на капитала, оборотни средства, налично техническо оборудване съгласно изискванията на Държавната комисия за хазарта ще получи лиценз или не. Тези, които получат лиценз, ще могат да развиват законно хазартна дейност в страната било то наземна или онлайн. Онлайн операторите, които не получат или не пожелаят да получат лиценз, де факто ще осъществяват незаконна хазартна дейност. А незаконният хазарт в цял свят е престъпление. Държавната комисия по хазарта, знаейки кои оператори основно осъществяват хазартна дейност, на база това дали са получили или поискали и получили лиценз от страна на Държавната комисия по хазарта, ще изготвя черен списък на тези, които не са получили или не са пожелали да получат лиценз на територията на страната.

Този черен списък ще се изготвя от Държавната комисия по хазарта на база техни наблюдения, сигнали, регистъра на законните оператори и ще го обявяват на своята интернет страница. В момента, в който се обяви този списък, ще има 3-дневен срок евентуално засегнатите страни, тоест тези оператори, които осъществяват хазартната дейност, или да поискат от Държавната комисия по хазарта лиценз, или да преустановят своята дейност. В случай че не преустановят своята дейност, Държавната комисия по хазарта чрез своя председател ще поиска от Софийския градски съдС да постанови прекратяване на достъпа до тези страници, които осъществяват незаконен хазарт. Това ще трябва да го приложат доставчиците на интернет. Съответно районният съд ще постанови да бъде прекратен достъпът или не съответно ако Държавната комисия по хазарта неправомерно иска такава филтрация, тя ще й бъде отказана. По този начин се спазват всички норми на страната, включително Конституцията, че има съдебен контрол и наистина ще бъде така.

Уместни ли са твърдения, че това е един вид ACTA 2?

Не, разбира се. По никакъв начин не бива да се следи кой и как се опитва да играе незаконен хазарт. Нито пък с какви суми би залагал, нито каква кореспонденция би осъществявал с други играчи. Искаме единствено и само да се ограничи достъпът, маршрутът до този незаконен сайт.