Досиетата на политиците: Костадинов срещу Андреев
Досиетата на политиците: Костадинов срещу Андреев / netinfo

Председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов в „Денят” на Дарик.

Нарушава ли закона Методи Андреев, като изнася информация, преди ръководената от вас комисия да е проверила бившия премиер, сегашен лидер на НДСВ Симеон Сакскобургготски?

Действително в последните дни, седмици, може би и месец назад много от политиците и от бившите членове на комисията "Андреев" постоянно в публичното пространство поднасят информация, която до настоящия момент никога не е била подплатена от тях с документи.

И това може би по един или по друг начин нагнетява, така, обстановката и създава и допълнителни въпроси, които всъщност настоящата комисия трябва да отговаря по тях. В крайна сметка аз с няколко думи мога да кажа следното. Да, предстои проверка на всички министерски съвети от 1990 г. до настоящия момент, изготвят се списъците, но виждате, че ние се намираме вече в една нова предизборна обстановка за местните избори 2007 г. и вероятно тези резултати, които се очакват от проверката на комисията за министерските съвети от 1990 до 2007 г., ще бъде забавена и може би, прогнозирам, през месец ноември, най-късно до края на месец ноември да бъде оповестена.

Говорите, че през месец ноември ще оповестите резултатите от проверката на миналото на политиците от изпълнителната власт.

Точно така, да.

Но все пак ще ви помоля да ми отговорите на въпроса, защото той е много важен и е абсолютно принципен. Тук не става въпрос за Симеон Сакскобургготски и за Методи Андреев, става въпрос, че в една държава човек не би трябвало да говори това, което му е на сърцето, в смисъл някак много лесно е така. Та ви питам - нарушава ли Методи Андреев закона, буквата на закона, като изнася такава информация в медийното пространство?

По принцип да, да. По принцип - да и ако всъщност той си позволява да говори, и ако това говорене е подплатено с документи и тези документи се намират в него, а не в съответната институция, т.е. комисията по досиетата, в настоящия момент, това е едно грубо нарушение на закона.

И то между другото в закона се наказва доста сурово, ако не се лъжа...

…знаете, че примерно наказателната отговорност е до 6 години и от 15 хиляди лева нагоре е персоналната глоба.

Още един, бих казала, принципен въпрос. По този начин като се изнася информация за това кой има досие, кой няма, бих казала, ей така, на ангро в медийното пространство, това лично вас пречи ли ви на работата и уронва ли по някакъв начин и престижа на комисията, която вие ръководите?

Аз лично споделям, че действително затруднява се работата на комисията, защото едно допълнително говорене без подплатяване с документи създава едно допълнително омаловажаване, бих казал, на работата на комисията и може би това се и цели от тези хора, които всъщност са засегнати от работата на комисията, т.е. които са оповестявани, т.е. с повечето говорене в тази посока в крайна сметка да се омаловажи, т.е. стойността на поднесената информация в публичното пространство да бъде, така, леко занижена или неглиже да бъде погледната от тези, които се интересуват, или пък да бъде приета от обществото.

Г-н Костадинов, вашето усещане какво е, смятате ли, че това е само началото на голямото омаскаряване и замеряне с досиета, което ще се случи, вече когато реално започне предизборната кампания за местните избори?

Аз не бих желал комисията и нейната работа да се използва по един или друг начин, независимо дали за местните, дали за следващите парламентарни избори, или така нататък. Трябва всъщност да се погледне върху работата на комисията като едно необходимо примерно информиране на обществото за тези публични личности или за тези, които се занимават с публични дейности, и обществото да знае всъщност за кого се явява да гласува и в крайна сметка да предпочете този и да не е впоследствие да се оправдава, че не е имало информация, че тази информация е била скрита, че не е била поднесена навреме или пък в крайна сметка се е спекулирало с тази информация.

В крайна сметка аз така ги виждам нещата и смятам, че дейността на комисията винаги би трябвало да се приема като една обективна даденост и една необходимост при информиране на обществото независимо при какви избори.

Сега, преди изборите оказва ли се върху вашата комисия, върху членовете от вашата комисия някакъв политически натиск някого да прикриете, някого пък по-бързичко да разкриете, има ли такива неща?

В интерес на истината много от политическите сили в последния момент, може би вече когато няма да има възможност да се използва моментът за предварителната проверка да направят политическите сили, се получи така, както се казва, затрупване на комисията с искания от политическите сили да се направи предварителна проверка на техните кандидати и аз прогнозирам, че може би една-две политически сили или част от политическите сили ще получат отговор на тези предварителни проверки и в крайна сметка всичко ще стане в задължителната проверка по закон, както трябва да свърши комисията за тези кандидати.

Колко партии досега са поискали от вас проверка на техните кандидати?

Мисля, че около 3 политически сили. Знаете, че за БСП, общинската партийна организация в София, ДСБ поиска предварителна проверка за всички кандидати в цялата страна. Също така поискана проверка беше от политическата партия "Никола Петков", и така.

Горе-долу все пак кога ще бъдат готови резултатите? Казвате, в законоустановения срок, но…

Резултатите за проверките от общинската партийна организация могат да бъдат готови. Единствено очакваме отговора от Министерството на вътрешните работи и в крайна сметка ние сме готови да се произнесем.

Все пак не ми отговорихте на въпроса за политическия натиск - дали някой се опитва сега1 преди изборите да оказва такъв върху ръководената от вас комисия?

Така съвсем спокойно и отговорно заявявам, че до настоящия момент политически натиск да бъдат оповестени едни по-напред или други да бъдат забавени до настоящия момент върху комисията от нито една политическа сила не е оказван, поне върху мен, и така, както си говоря и с останалите членове от комисията, никой не е споделил такова нещо.

Между другото само да ви питам - откакто обявихте имената на депутатите, свързани с Държавна сигурност от 1990 година насам, увеличиха ли се враговете ви, има ли колеги, които вече не ви говорят?

Има колеги, които може би малко по-скептично, така, в тези дни се отнасят като отношение, но аз се надявам, че с времето те ще приемат тези факти и в крайна сметка да не търсят вината в комисията, а всъщност да погледнат, бих казал, проблема около тези, които са ги заблуждавали до настоящия момент, че голяма част от документите им са заличени или че липсват, или че пък липсват необходимите доказателства за тяхното обвиняване.

Доста разнопосочна беше реакцията на депутатите, когато обявихте списъците с имената. Някои от тях замълчаха, други приеха, трети казаха, че ще ви съдят, четвърти казаха - не, аз никога не съм бил такъв. Сега, в края на ноември, когато ще оповестите проверката на лицата в изпълнителната власт, очаквате ли също остра реакция и отказ да се припознаят в архивите на Държавна сигурност определени хора?

Вероятно ще има и такива лица, които сигурно ще намерят и този подход като отношение към работата на комисията,но в крайна сметка важното е, че до настоящия момент всичко с течение на времето е в полза на комисията. Това, което комисията е обявила като сътресение, до настоящия момент всичко се потвърждава.

Какъв е броят на лицата от изпълнителната власт, които са обект на вашата проверка?

Точно не мога да го кажа, защото стана едно допълнително уточняване на Министерския съвет. Но знаете, че ние всъщност проверяваме министерските съвети и политическите кабинети от 1990 до настоящия момент. Ако сложим една приблизителна сума, тоест бройка някъде от 50 до 60 души на кабинет, можем да си направим една реална сметка. Сега точно не мога, не искам да подвеждам нито вас, пък нито и слушателите.

Като говорим за изпълнителната власт, обиди ли ви въпросът на премиера, който риторично попита - кой нормален човек извън политическия елит на страната се вълнува от разсекретяването на досиетата?

Откровено казано, все пак правото на премиера е да заяви отношение по един или друг въпрос. И това е негова преценка. Но аз лично смятам, че за нас е по-важно комисията стриктно да се придържа към работата и стриктно да спазва закона, а пък знаете, че винаги от добрата работа, може би тя винаги закъснява във времето - признателността.

Не, аз се опасявам да не се окаже след години, че вие сте били просто една елитарна комисия, която работи едва ли не само за удоволствието на политическия елит на страната, което би било твърде жалко, нали.

Надявам се, точно това искам аз и винаги в своите изказвания съм споделял, че тази информация, която е длъжна да поднася комисията, която я поднася пред цялото общество, целият народ, а може би, и аз благодаря и на всички представители на медиите, и на вас, че правите всичко възможно да оповестявате работата на комисията и дейността на комисията. И в крайна сметка обществото да разбере, че всъщност тази информация е необходима, за да се направи точна преценка за определените лица, които искат да се занимават с публична дейност или да заемат публични длъжности.

Накрая, все още, все още нямате сграда, не може да работите нормално. За какво според вас става въпрос - управляващите ли се разсейват, или управляващите саботират вашата работа?

Аз определено до настоящия момент не исках да мисля в тази посока, но в последните дни и може би и последната седмица започнах да променям мисленето си, защото, да, има решение на Министерския съвет, с което е определено, че на комисията се предоставят два етажа от сградата на "Врабча" 1. Но в крайна сметка така сме поставени в ситуацията, че нито един от етажите можем да влезем, да започнем да ремонтираме и всъщност да го пригодим за дейността на комисията.

В крайна сметка се оказа, че може би до края на октомври дори няма да можем да влезем в единия от етажите. А пък за другия от етажите вече е влязла и процедура на обжалване от страна на настоящия БЗНС, ръководен от Георги Пинчев. И в крайна сметка това може би ще се проточи и във времето, в началото на и до пролетта на следващата година. Така че това може би аз го определям като едно вече целенасочено, да не казвам силни думи, но такова отношение, което всъщност трябваше може би в края на август месец да приберем целия архив. И непредоставянето на сградата може би цели точно това - комисията да й се затруднява нейната работа.

***

Продължаваме темата за това как се употребяват досиетата в българския политически живот. Още по-любопитен е въпросът дали цената им ще скочи заради приближаващите местни избори. Бившият председател на Комисията по досиетата Методи Андреев.

В началото да ви питам защо изпреварвате проверката на комисията на Евтим Костадинов, като изнасяте данни за това, че бившият премиер Симеон Сакскобургготски има досие? Преди секунди говорихме с Евтим Костадинов, той каза, че по този начин вие нарушавате закона.

Не го нарушавам. Нека г-н Костадинов ме прощава, ама преди той въобще да се съгласи с този процес, аз съм правил закон. Значи, г-н Костадинов тогава е бил член на БСП, а тогава БСП беше противник на този закон. Значи, аз нищо не нарушавам. Това нещо е казано многократно. Г-н Костадинов явно тогава не се е интересувал от тази тема, това обаче е негов проблем.

Тази тема не е нова. Тази тема е дискутирана 2005 г. пак във връзка с тогавашните парламентарни избори. Въпросът е какъв смисъл влагате в израза досие, в термина досие.

А, това вие ми кажете какъв смисъл влагате в термина досие.

Досието може да се тълкува по различни начини. В случая за Симеон Сакскобургготски става дума, че има дело за оперативна разработка. Това е дело за оперативна разработка "Паразити", в което са описани тогава всички действия на тогавашно царско семейство до 1967 г., до 1965 г., това е делото за оперативна разработка "Паразити", което се намира в архива на МВР. 2005 г. стана известно, че има огромен масив с информация отново под формата на оперативна разработка пак с обект Симеон Сакскобургготски, само че в Националната разузнавателна служба.

Този масив от информация е значително по-обемист от този, който има в МВР, и аз затова днес казах, че… тъй като се появиха в последно време твърдения, Венцислав Димитров примерно във вестник "Труд" каза, че Симеон Сакскобургготски бил с псевдоним… и че го свързва със съветските тайни служби, спомням си, това е от вестник "Труд". Днес пък Яне Янев твърди, че има документ, който доказва, че Симеон Сакскобургготски е бил свързан със съветските тайни служби. Това са неща, които аз не мога да коментирам, вие най-добре тях да потърсите. Аз ви казвам, че това, което знам, че има дело за оперативна разработка "Паразити" и че в НРС има също огромен обем информация, събирана за Симеон Сакскобургготски.

Г-н Андреев, ще ви призная, аз съм и любопитен човек, но и много търпелив. Аз например мога спокойно да изчакам проверката на Комисията по досиетата, през ноември, както разбрах, тя ще е готова, на хората от изпълнителната власт и тогава да прочета в интернет или на хартия, няма никакво значение на какъв носител, какъв е бил бившият премиер на България. С удоволствие ще прочета какъв е бил Симеон Сакскобургготски. Въпросът е имате ли законовото право днес, на 20 септември, вие да съобщавате тази информация? Ето, Евтим Костадинов призна, че така нагнетявате обстановката и затруднявате работата на комисията.

Защо аз да нагнетявам обстановката? Не е вярно. Обстановката е нагнетена от Венцислав Димитров преди два месеца, съветник на президента Първанов, а също днес от депутата Яне Янев. Аз съм, но нека да не забравяйте, че аз съм бил председател на комисия и това нещо е обявявано. Та нима не си спомняте, че това нещо е обявявано? Ако не си спомняте, да ви припомня - 2005 г. многократно се говореше и за делото за оперативна разработка "Паразити". Г-н Костадинов явно не прави разлика между дело за оперативна разработка и между лично работно дело на агент на Държавна сигурност. Документи за Симеон Сакскобургготски, когато ние сме били председател, тая комисия, действащата комисия, аз съм бил председател, документи за това, че Сакскобургготски е бил агент на Държавна сигурност, ние не получихме от службите.

Но, пак ви казвам, това дело за оперативна разработка "Паразити", се внушава сериозен интерес към него, Симеон Сакскобургготски най-вероятно е поискал да се запознае с него и той ходи в МВР, мина през комисията делото, а това е напълно законно. Всеки човек, който, за който има събирана информация в службите, има право да получи копие от това, което е събирано за него. И това беше случаят. Така че г-н Евтим Костадинов да ме прощава, нека да не говори неща, които не са му ясни. Явно просто избързва с някои неща.

Тя не, не е първата комисия, значи, ние много неща, които сме могли да обявим, сме обявили, много неща, които не сме могли да обявим, не сме обявили. И както виждате, сега, когато законът разрешава картончета да бъдат обявявани, те са обявени тези хора. Ние не сме ги обявили, значи ние не сме нарушили закона през всичките тези пет години. Това според мен е малко, така, предубеденост на г-н Костадинов.

Добре, толкова за, за файла Сакскобургготски. Ще видим какво има там. Питам ви нещо по-принципно. Смятате ли, че ще бъдат употребени, така, досиетата в една нечестна игра в битката за местните избори?

Вижте какво ще ви кажа, те, досиетата според мен няма да изиграят никаква роля в местните избори по една проста причина, че тази тема вече някак си девалвира. Хората, които управляват общественото мнение, хората, които са били през тези години в, така, с възможност да управляват обществените процеси, направиха всичко възможно, в това число да не забравяме изключително ценния принос на политиците от всички политически разцветки тази тема да девалвира и да се превърне в клюкарска тема.

Въпросът с моралната позиция, с моралната страна на този въпрос почти вече никой не си го задава, в смисъл може ли агент на бившата комунистическа тайна служба да бъде назначен посланик в страна, против която той е работил. Това не прави никакво впечатление, камо ли за местни избори, където все пак се оценяват личностните качества на кандидатите. За съжаление, разбира се, такава е констатацията, такава е реалността.

Последен въпрос. Какво мислите за поляците, за полския пример? Полша например сега отложи публикуването на досиетата именно заради опасения, че с тези данни, с тази информация може да бъде злоупотребявано в кампанията преди техните парламентарни избори. Редно ли беше да направим и ние нещо такова, да спрем по време на избори да огласяваме, да проверяваме, да оповестяваме архивите на Държавната сигурност?

В Полша така стана, само че нека да не забравяме, че целият мандат на братята Качински беше свързан с проверка на техните специални служби за сътрудничество с бившите съветски тайни служби. Тоест целия мандат непрекъснато се работеше в тази посока. Достатъчно много се обяви,а там така са решили. При нас нито е работено, напротив, пречено е в тази посока, пречи се непрекъснато.

Сега даже и на тази комисия, на която председател е Костадинов, виждате какво е отношението на правителството, не им дават сграда или ако им дават сграда, тя е с толкова сложен правен статут, че не могат да се нанесат. Не им разрешават да получат по закон архива, защото нямат архивохранилище. Тоест тази комисия също е толкова безпомощна, колкото беше нашата комисия. Така че по-добре да обявяват всичко, до което се докоснат, защото утре може вече и да ги няма, може вече и да не съществува такава комисия.