Днес в телефонен разговор, получих уверението на министъра на здравеопазването д-р Меджидиев, че няма да приеме подадената от мен молба за напускане". Това съобщи д-р Дечо Дечев, изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски".

Директорът на столичната болница „Св. Иван Рилски“ е подал молба за напускане

Министър Меджедиев е поел ангажимент пред него да се обсъдят и решат всички поставени въпроси, относно развитието на болницата.

Междувременно от Министерство на здравеопазването съобщиха, че в разговор министърът и д-р Дечев са обсъдени наболели въпроси. Предстоят срещи между ръководството на болницата и Министерството на здравеопазването, на които ще бъдат обсъдени причините за проблемите, възможностите за тяхното разрешаване и бъдещото развитие на лечебното заведение.

Шефът на болница „Св. Иван Рилски“ на среща с премиера, служители готови на протест

По-рано стана ясно, че директорът на столичната болница "Св. Иван Рилски" Дечо Дечев е подал молба за напускане поради липсата на приемственост в системата, както и честа смяна на политиката.

След вливането на белодробната болница "Св. София" в болница "Св. Иван Рилски" на 23.09.2022 г., директорът на болницата е изпратил писмо до Министерството на здравеопазването (МЗ), в което посочва най-спешните за решаване въпроси, свързани с дейността и финансирането на болницата. В писмото си, адресирано до служебния министър Асен Меджидиев, д-р Дечев посочва 11 проблема, за решаването на които се налагат действия от страна на Министерството на здравеопазването, но по думите на директора на болницата, все още няма решение на всички посочени от него проблеми.