НЗОК, Здравна каса
НЗОК, Здравна каса / БГНЕС
Продължава процесът на нормализиране на обстановката и излизане на здравната система от затрудненото положение, в което се намира поради настъпилата световна пандемична криза. Това става ясно от Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна система (НЗОК), който беше одобрен с Решение на Министерския съвет.

Според отчета въведената в страната през предходните години извънредна епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19 продължава да оказва съществено влияние върху нормалното функциониране на здравната система и дейността на НЗОК и през отчетната 2023 г.

Организацията на дейността на НЗОК през отчетния период се характеризира с гъвкавост и адаптиране към динамично променящите се условия в здравната система. Връщането към нормални условия на обслужване на здравноосигурените лица от лечебните заведения е съпроводено и подпомагано от непрекъснато извършване на анализи от страна на НЗОК с оглед наблюдаване и администриране на процесите, съобщават от МС.

През 2023 г. между НЗОК и Българския лекарски съюз, съответно Българския зъболекарски съюз, са подписани нови тригодишни национални рамкови договори за медицинската, съответно денталната помощ, за периода 2023 - 2025 г. Националните рамкови договори гарантират правата на пациентите при спазване на приложимото национално и европейско законодателство.

Развитието на административния капацитет на НЗОК е сред основните цели на институцията през отчетния период. В помощ на специфичната дейност на НЗОК са и поддържаните и надградени информационни системи, администрирани от НЗОК.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня