От началото на тази година до момента в България са реализирани 11 донорски ситуации след настъпила мозъчна смърт, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Успешно извършени са 43 трансплантации – 14 от жив донор и 29 от трупен донор.За сравнение – за цялата 2020 г. донорските ситуации след установена мозъчна смърт са 4.
Министерство на здравеопазването