/ netinfo
Ежедневни пушачи у нас са по-често мъжете
Ежегодно в света умират над 6 милиона души от заболявания, причинени от употребата на тютюн. Към 2030 г. се очаква техният брой да достигне 10 милиона и тютюнопушенето да се превърне във водеща самостоятелна причина за смърт в световен мащаб. Това се казва в ново проучване на Световната здравна организация (СЗО), в което се изследват икономическите и здравни проблеми, свързани с употребата на тютюн в света.
 
Според данни от анализа - в Европейския регион на СЗО тютюнопушенето формира около 12% от глобалното бреме на болестите и е причина до 20% от всички смъртни случаи. За България тези показатели са съответно 13 и 12%.
 
Идея: Всички цигари - под рафта в магазина

Данни от национално проучване на факторите на риска за здравето на нацията за периода до 2020 г., проведено у нас от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) през 2015 г. показват, че 37% от възрастното население в страната пуши цигари. Като цяло пушат по-малък брой жени - 33% в сравнение с мъжете - 42%. Почти всеки трети от анкетираните е ежедневен пушач - 59% от мъжете и 57% от жените пушат всекидневно, се отчита в доклада на центъра.
 

pixabay.com

 
 Ежедневните пушачи у нас, които са пушили над една година, са по-често мъже - 92%, на възраст между 35 и 64 г. Пушачите с дълъг стаж от 26 и повече години, са около 37%. И при двата пола - пушещите над 20 цигари дневно - са около 2%. По-голямата част от жените пушат по около 10 цигари дневно, а мъжете - по около 15 цигари дневно.
 
Преобладаващата част от анкетираните са пропушили на 16-20 годишна възраст - 59% мъже и 57% жени. Започнали са да пушат на 10-15-годишна възраст, съответно 21% от мъжете и 13% от жените у нас.
 
Изследването показва, че само всеки пети пушач желае да спре цигарите - съответно 20% от жените и 22% от мъжете. Тревожен е обаче фактът, че около половината от пушачите въобще не желаят да откажат цигарите. Никотинова зависимост се установява при 56% от пушачите, които съобщават, че запалват първата цигара през първите 30 минути след събуждане от сън - 56% от мъжете и 49% от жените. Сред отказалите цигарите преобладават мъжете над 45-годишна възраст и жените между 25 и 54 г.
 
Цигарите поскъпват, най-евтините - най-много

Проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален, отчита още докладът на центъра по обществено здраве. Основните данни показват тревожни факти и тенденции във връзка с подрастващото поколение у нас: над 30% от българските ученици са правили опити да пушат цигари. Относителният дял на момичетата, експериментирали с цигарите е по-висок от този на момчетата - 40% срещу 35%.
 

Guliver/Getty Images


Освен това 28% от момичетата и 21% от момчетата са и настоящи пушачи. Тютюнопушенето е значително по-разпространено сред 15-19-годишните - 38%, отколкото сред тези на 10-14 г. - едва 6%. Сред пушачите на възраст 10-14 г. преобладават момчетата, а сред тези на 15-19 г. - момичетата.
 
Проучването на СЗО установява, че болестите, причинени от пушенето в САЩ, причиняват вреди за близо 422 млрд. долара като разходи за здравеопазване годишно, което представлява почти 6 процента от глобалните разходи за здравеопазване.
 
Българските тийнейджъри отличници по наркотици, алкохол и анаболи

Общата икономическа цена на пушенето, включително и загубите от производителност, от смъртност или инвалидност - са в размер на повече от
1,4 трлн. долара на година, отчита докладът на СЗО. Според прогнозни данни, ако се запазят сегашните негативни тенденции в разпространение на тютюнопушенето, в края на 21 в. ще има най-малко 200 милиона смъртни случая сред настоящите и бъдещи пушачи.
 
Изследването на СЗО отчита, че пушачите са изправени пред три пъти по-висок риск от смърт в сравнение с непушачите, което води до загуба на най-малко на едно десетилетие от живота на всеки страстен пушач. Ако страстен пушач се откаже от цигарите на 40-годишна възраст, той прибавя поне още 10 години живот, сочи анализът. Спирането на цигарите на 50-годишна възраст прибавя нови 6 години живот, а на 60-годишна възраст - нови 4 или 5 години живот.
 

цигари
Thinkstock/Getty Images


Според анализа, употребата на тютюн спада в повечето страни с високи доходи, но нараства изключително много в страни с ниски и средни доходи. В момента над 80% от световните смъртните случаи от рак, диабет, сърдечни и белодробни заболявания се срещат в страните с ниски и средни доходи, и това несъответствие е вероятно да расте на базата на съществуващите модели на употребата на тютюн.
 
Като положителен пример в борбата с тютюнопушенето СЗО дава Канада, където в момента има над 1 милион повече бивши пушачи, отколкото само преди едно десетилетие.
 
На другия полюс е Китай, където производство на цигари се е увеличило с около 30% за последното десетилетие и там се консумират близо 40% от цигарите в света, отчита СЗО.
БТА