Правителството ще гласува таксите за прием и за обучение в държавните университети за предстоящата учебна година. При някои специалности и в определени висши училища таксите за обучение ще поскъпнат.

В Софийския университет това ще обхване 18 специалности, като най-голямо ще бъде увеличението на таксата за задочното обучение по филология във Факултета по славянски филологии - от 300 на 400 лева. В държавните университети у нас учат около 160 хиляди студенти и докторанти.
 
Въпреки че у нас все повече ще се търсят млади педагози, някои от държавните университети планират по-високи такси за обучението по тази специалност през предстоящата учебна година. Така например за "педагогика на обучението по" в Шуменския университет наесен ще се плаща със 100 лева повече спрямо миналата учебна година, в Русенския университет таксата нараства с 40 лева, а в Югозападния университет - с 15 лева.
 
В Софийския университет се вдигат таксите за определени специалности, като филологията във Факултета по славянски филологии, специалността "Туризъм", специалностите "Журналистика", "Книгоиздаване" и "Връзки с обществеността", "Европеистика", "Политология".
 
По-скъпо ще бъде и обучението в НАТФИЗ - за специалността "Театрално и филмово изкуство" ще се заплаща 1650 лева, вместо сегашните 1500 лева. В Националната художествена академия е заложено вдигане на размера на всички такси, с изключение на тази за специалност "Реставрация".