съд
съд / iStock/Getty Images
Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ е направил проверка на 117 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 октомври - 31 декември 2021 г. От тях 79 са основателни, като 24 са по наказателни, а 55 - по граждански, търговски и административни дела, съобщиха от пресцентъра на ИВСС.

Едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората, е дело за обезщетяване на неимуществени вреди, настъпили в резултат на нанесена обида от работодател на служител, продължило почти 13 години.

Предлагат въвеждане на електронни съдебни дела (ВИДЕО)


На първа инстанция делото е продължило три години и четири месеца, а на въззивна инстанция / Софийския градски съд/ - девет години и три месеца. В градския съд по делото е имало само едно съдебно заседание, което е било насрочено 11 месеца след образуването на делото, а съдебното решение е било постановено осем години след изтичане на законоустановения срок. От ИВСС посочват, че "по делото са допуснати дълги периоди на процесуално бездействие". Спрямо съдията по делото е било образувано дисциплинарно производство от Висшия съдебен съвет, което е приключило с налагане на дисциплинарно наказание.

Най-дълго продължилото дело, от направената проверка на заявленията, е наказателно производство с продължителност 19 години, 10 месецa и 17 дни. Делото е образувано срещу двама души за измама.