Обмисля се и по-ниска цена за подадените онлайн искове
Въвеждане на електронни съдебни дела и 15% по-ниска такса при онлайн подаден иск. Това предлагат от Министерството на правосъдието, предава NOVA.

Промените са залегнали в новите текстове на Гражданско - процесуалния кодекс и са достъпни за обществено обсъждане. Всяка седмица в Софийския районен съд се гледат около 2 000 дела. За последните седем дни поради заболяване на магистрати или съдебни служители се е наложило отлагане на 170 дела.

Правосъдното министерство предлага създаването на единна Информационна система на съдебното изпълнение

„Възможността за електронно подаване и получаване на документи, възможността за дистанционно участие в съдебно заседание, е адекватният начин за избягване на рисковете в настоящата епидемична обстановка”, каза председателят на СРС Александър Ангелов.

В дългосрочен план това означава спестено време и пари за всички страни, категоричен е председателят на съда. „Това ще ни даде възможност да оптимизираме дейността си - да пренасочим част от хората, които са ангажирани с обслужване на гише, или пък с призоваване, към други дейности и като цяло - към повишаване качеството на работата”, добави Ангелов.

Иван Антонов идва често до съда. Признава, че би подавал документите електронно. Открива обаче и някои слабости в идеята. „Внасям с електронен подпис по пощата и на място. На място се образуват опашки, което възпрепятства работата и на съда, и на самите страни по делата.

Съдът публикува част от разпорежданията, но не всички. Ако са всички, това ще улесни работата и на страните, и на самите администрации”, коментира жалбоподателят Иван Антонов.

Немалка част от електронното правосъдие се покрива с противоепидемичните мерки, признават магистратите. „При нас са постъпвали множество сигнали от адвокатите затова, че към момента се получават струпвания на хора. Непрестанно получаваме оплаквания за бавно разглеждане на делата”, каза още Ангелов.

Като адвокат по наказателни дела Людмил Рангелов не отрича електронното правосъдие. Смята обаче, че то не е приложимо във всички случаи. „Прецизността, финесът на провеждането на действията в съдебна зала, както и живият контакт са изключително важни”, смята той.

"Не бива да се противопоставят правото на живот с правото на здраве", категоричен е Людмил Рангелов.
nova.bg