Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев / БГНЕС
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще продължи в събота с обсъждането на проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Това съобщи за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.

Направихме пауза с надеждата и в търсенето на резултат, да се направят допълнителни консултации най-вече от страна на правителството, защото работодатели и синдикати не приемат мярката в този й вид. За да не излъчваме негативни сигнали поискахме тя да се преработи, за да има в понеделник работеща мярка, допълни Велев.

Целта на проекта на постановление е да бъде запазена заетостта и работниците да получат пълно възнаграждение - 60% от държавата и 40% от работодателя.

Проектът предвижда на работодател, който поради извънредното положение, е преустановил работа на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници или служители, да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието. Компенсации се изплащат, когато е преустановена работата за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за не повече от три месеца.

Компенсацията е в размер от 60 на сто от осигурителния доход за януари 2020 година за всеки човек, на който ще бъде запазена заетостта за период не по-малък от периода, за който се изплащат компенсациите. Компенсация не се дължи за работниците и служителите, за които работодателите получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.
Към проекта на постановление има приложение със списък с дейностите, които ще бъдат подпомагани.

Има изначална грешка и то в Закона, защото там се казва, че когато не се работи, се получава толкова, колкото когато се работи, коментира Велев и добави, че тези пари няма откъде да се вземат, независимо от това кой ги плаща, защото те не са изработени. Затова, според него, когато не се работи, се компенсира част от липсващия доход - може да е 80, 70, 90 процента, но никога не е 100%, както се предлага при условие, че на предприятието е забранено да работи. Освен това, когато човек не работи, той няма същите разходи като работещия - най-малко за път до работа, храната у дома е по-евтина, каза Велев. По тази причина според работодателите работещата формула е да има частична подкрепа от държавата, за липсващия доход без да се поставят неизпълними условия на предприятието. Ако половината време работи предприятието, се изработват половин заплати, те се плащат и върху тях се плащат всички данъци и осигуровки, но за другата половина, когато не се работи, се дава подкрепа от страна държавата, илюстрира формулата Велев.

Той изтъкна още, че схемата 60/40 е всъщност 20/80, но тези 80 ги няма, защото не се работи.

Друг проблем е свързан с това дали изброените икономически дейности по списък да получат антикризисната подкрепа или това да стане на базата на икономически критерии, каза Велев. Той посочи, че работодателите и синдикатите са на мнение, че това трябва да става според икономически критерии - например - определен процент на спад на продажбите на предприятията или пък, ако предприятията са минали на непълно работно време, и работят три дни вместо пет. Като предложението е от мерките да се ползват всички икономически сектори, а не определени по списък, защото в него могат да попаднат дружества, които нямат нужда и искат да на правят измама и да бъдат изпуснати такива, които имат, допълни Велев.
БТА