Темите за тероризма, демокрацията и купуването на гласове влизат в клас
Темите за тероризма, демокрацията и купуването на гласове влизат в клас / БГНЕС

В часа на класа учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха. Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, заяви при представянето на проекта зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Нови правила за новата учебна година

Новият стандарт влиза в сила още през учебната 2016/2017 г. Той регламентира темите, които ще се учат не само в часа на класа, но и в общообразователната подготовка и в извънкласните форми. В стандарта са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез ученическите съвети. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище ще стимулира и лидерството, стремеж у всеки да защитава и отстоява своя позиция.

Отсъствията на учениците вече ще са по уважителни и неуважителни причини

"Първо в училище, а след това - в цялото общество - дали по време на избори, дали пред работодатели, дали когато трябва да се защити природата или да се противопостави на агресия, на дискриминация и други недемократични действия", каза министър Меглена Кунева.

Тя очаква през този стандарт учениците да се подготвят и по темата за защита на потребителите. Стандартът определя занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; с предприемачеството и управлението на личните финанси; със защитата на родината и военното обучение; със безопасността и движението по пътищата; със защитата при бедствия и аварии; с превенция на насилието, със справяне с гнева и агресията; с превенция на тероризма и с поведение при терористична заплаха; с превенция и противодействие на корупцията.

Темите за тероризма демокрацията и купуването на гласове влизат в клас
netinfo

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Част от институционалните политики е определянето на училищни ритуали, сред тях и свързани с честването на националния празник и официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището, на изпращане на завършилите зрелостници, на избора на училищна униформа, знаци и символи, на училищния химн и изслушване на националния химн в тържествени моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

Няма да има недостиг на учители - сигурни са в министерството

Стандартът регламентира подкрепа за учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии и в училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда.

Предстои скоро министерството да представи стандартите за инспектирането, за управлението на качеството, за нормирането и заплащането, за физическата среда и за финансирането. Финансирането до края на тази година е по вече приет бюджет и не може да става дума за забавяне - този стандарт е обвързан с бюджета, като за 2017 г. започват дискусиите, каза министър Кунева.

Източник: БТА