/ Георги Димитров
Министърът на правосъдието Янаки Стоилов се срещна с ръководството и представители на Пленума на Върховния касационен съд във връзка с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/.

"Електронното правосъдие не трябва да бъде разглеждано като част от електронното управление. След като в администрацията, в другите сектори ние не сме готови изцяло да преминем в електронна форма, едва ли правосъдието, като системата, която трябва в най-висока степен да гарантира правата на гражданите, ще е пилотната система за подобен експеримент", заяви министър Стоилов пред медиите.

По думите му основният проблем е, че е необходим преходен период между класическото осъществяване на правосъдието на хартиен носител и преминаването към електронна форма. Като добави, че става дума за няколко години, които според него тази дейност трябва да се развива и да се преодоляват техническите проблеми - "и главно, да не се засяга валидността на юридическите актове". Според Стоилов, системата, във вида в който действа, допуска такива възможности.

Вторият проблем е ЕИСС да се съчетае с пълноценното въвеждане на Единния електронен портал за правосъдие, добави Стоилов и посочи, че според ВСС двете системи трябва още да бъдат надграждани и интегрирани.

На срещата с представителите на ВКС са били обсъдени и конкурсите в съдебната система и тяхното състояние, което според Стоилов е "нетърпимо", тъй като има конкурси за назначаване на магистрати, които продължават по няколко години.
БТА