/ БГНЕС, архив
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт, внесени от депутати от управляващото мнозинство. Измененията бяха одобрени със 116 гласа "за", 6 "против" и 52 въздържали се и почти без дебати.
 
Със законопроекта се въвеждат промени във финансирането и в начина на формиране на имуществото на сдруженията с идеална цел, създадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионалните организациите на съдебните служители. С оглед особеностите на тяхната професия се предвижда източници на финансиране да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове.
 
Съюзът на съдиите е против промените в Закона за съдебната власт

Предвижда се съсловните организации да не могат да упражняват дейност различна от тази, насочена към защитата на професионалните им интереси, както се предлага в такива организации да членуват единствено лица, които са действащи магистрати.
 
Предлага се също към Висшия съдебен съвет (ВСС) да се създаде Съвет за партньорство, който да обхваща представители на всички професионални организации, чийто членове са над пет процента от съответния числен състав на съдии, прокурори и следователи, като се гарантира и представителство на магистратите, които не членуват в такива организации.
 
Предлага се изравняване на статута на изборните членове на ВСС при прекратяване на мандата им с този например на съдиите в Конституционния съд, които след освобождаването им могат да бъдат възстановени на заеманата преди избора им или равна по степен длъжност в органите на съдебната власт. Прецизира се и забраната за упражняване на търговска дейност от магистратите.
 
Законопроектът въвежда отстраняване от длъжност на магистрати във всички случаи на обвинение за тежко умишлено престъпление от общ характер, като се запазват гаранциите, свързани с временния характер на такова отстраняване, както и с получаването на минимална работна заплата за срока на действието на тази мярка.
 
Предвижда се всички магистрати да подават декларация, в която да се разкриват техните дейности и членства, а не само за новоназначените, като така се цели да се гарантира независимостта и равнопоставеността на магистратите.
 
Данаил Кирилов от ГЕРБ, който е един от вносителите на промените, обясни, че между първо и второ четене ще се направи предложение съсловните организации да могат да участват в проектите на ЕС и на Европейското икономическо пространство.
 
Бившият конституционен съдия и настоящ депутат от ГЕРБ Георги Марков подкрепи законопроекта, който, по думите му, е свързан с независимостта на съдебната система в България. Павел Шопов от "Обединени патриоти" определи законопроекта като полезен и отбеляза, че тези промени се правят с цел да се ограничи влиянието върху органите на съдебната власт.
БТА