/ Прокуратура на Република България
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов представи пред прокурорите от Софийска районна прокуратура (СРП) Светлана Митова от Върховна прокуратура, която с решение на Висшия прокурорски съвет от 15.02.2024 г. бе избрана за изпълняващ функциите административен ръководител на СРП. Това съобщават от прокуратурата.

ВСС освободи Невена Зартова като районен прокурор на София и я остави редови обвинител

митова
Прокуратура на Република България

митова
Прокуратура на Република България

„Необходимо е ново начало. Убеден съм, че в Районната прокуратура в София има огромен брой достойни магистрати, всеки от които е в състояние да изпълнява безупречно своите задължения. Обществото няма да търпи досегашните практики, които са върлували тук“, заяви главният прокурор Борислав Сарафов. Той подчерта, че Светлана Митова има всички необходими професионални и нравствени качества да се справи с нелеката задача да се възстанови доверието в СРП.

Пред прокурорите от СРП Светлана Митова заяви, че приоритет за нея е да „изгради стройна и добре работеща прокуратура, в която се работи със самочувствие и с доверие в обществото“. Прокурор Митова очаква прокурорите в СРП да се водят от принципите на почтеност, честност и професионализъм и с работата си всички заедно да изправят на крака най-голямата прокуратура в страната. „Тя има лоши обективни показатели, защото е прокуратурата с най-малък брой обвинителни актове на човек в цялата система на районните прокуратури. Да дадем вяра на обществото, че в България има правосъдие“, каза Светлана Митова.

И.ф. административен ръководител на СРП прокурор Светлана Митова има над 26 години юридически стаж и е преминала през цялата йерархия в прокуратурата – от младши прокурор, през прокурор в РП, административен ръководител на РП, прокурор в окръжна и апелативна прокуратура. От 2020 г. Светлана Митова бе прокурор във Върховна касационна прокуратура, награждавана е за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня