Приемът по мярката ще започне от 1 октомври
Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ отваря прием по схемата "Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19", съобщиха от агенцията.

Схемата се прилага и първи път и цели да стабилизира икономически стопаните след щетите, причинени от срива в търсенето на розов цвят, вследствие на ограничителните мерки, предприети във връзка с пандемията.

Подпомагат розопроизводителите с до 100 лв. на декар

Приемът ще се осъществява в областните дирекции на ДФ "Земеделие" и ще продължи до 15 октомври тази година. Средствата ще бъдат изплатени на розопроизводителите до 5 ноември 2021 г. Утвърденият бюджет по помощта за 2021 г. е 2 млн. лева. Стопаните ще могат да получат до 100 лева на декар.

На подпомагане подлежат регистрирани по Наредба 3 от 29 януари 1999 г. земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, които нямат сключени договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година. Допустими за финансиране са и производители, които имат подписан договор с розоварните, но не са предали продукцията си в тях. уточняват от ДФЗ.