/ БГНЕС

Асоциацията на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите национално представени работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, категорично не приема продължаване на вмененото задължение работодателите да заплащат първите три дни болнични.

"С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от осигурителните фондове, и от работодателите", това е общата позиция на работодателите, изпратена до премиера.

АИКБ поиска от главния прокурор проверка на свободния пазар на електроенергия

"Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. Чрез този вменен на работодателите допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни възнаграждения за заместващи работници. В случаите на масови злоупотреби в отделни предприятия през летния сезон и прибиране на реколтата се нарушават производствените графици, технологичните изисквания и изпълнението на заявките, и изплащат неустойки за неспазване на договорените срокове за изпълнение", казват още от Асоциацията. "Междувременно въвеждането на компенсация с неработен ден при съвпадение на официалните национални празници с дните за междуседмична почивка оказа допълнителен натиск за увеличаване на злоупотребите с болничните листа."

АИКБ: Бизнесът плаща двойни сметки за ток през декември

Работодателите подчертават, че ще участват на заседания на Тристранния съвет единствено ако в дневния ред бъде включено предложението за решаването на въпроса с първите 3 дена болнични. В писмото се поставя и искането за реформи, които не са били отразени в Бюджет 2020.

Нов вид трудови договори предлага Асоциация на работодателите

Такива са: съхраняване на режима на изплащане на обезщетенията за първите три дни от временната нетрудоспособност в противоречие с ангажиментите по т.нар. антикризисни мерки от 2010 г.; незабавни промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията; необходимост от ускорена подготовка за прилагане на последната 11-та ревизия на Международната класификация на болестите, интеграция на регистрите и данните за осигурените лица, сключените трудови договори, на наети лица по служебни правоотношения и електронния здравен профил, въвеждане на адекватна оценка на риска, обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения и пенсии  (осигурителен стаж) само срещу изплатени осигурителни вноски, въвеждане на ефективни санкции и контролни мерки вкл. от страна на НЗОК, Агенция Медицински одит и Министерство на здравеопазването по издаването на т. нар. болнични листа, регламентиране на правомощия на службите; нанасяне на промени в приходната основа, инвестиционната политика и отказ от използване на средства предназначени за т. нар. Сребърен фонд за финансиране на текущи дефицити в публичния сектор,  необходимост от отстраняване на противоречията между изискванията за категоризация на труда, регламентирани в КСО.