/ iStock/Getty Images
Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира компетентните институции да проверят осъществява ли се нерегламентирано изсичане на дървета, незаконно строителство и замърсявания в чашката на язовир "Искър", съобщават от ВАП.

От прокуратурата информират, че проверката е възложена на служебния министър на земеделието храните и горите, служебния министър на околната среда и водите, служебния министър на регионалното развитие и благоустройството и на Столична община.

По време на проверката е необходимо контролните органи да установят има ли нерегламентирано изсичане на дървета и незаконно строителство в чашката на язовира, както и да предприемат всички предписани от нормативните актове мерки, с цел защита сигурността на населението.

До ВАП трябва да бъдат изпратени доклади, в които да са отразени посочените констатации, допуснати нарушения, образувани административни и административнонаказателни производства, както и мерките за преустановяване на нарушенията. Трябва да бъдат включени и всички данни има ли бездействие от страна на административни органи.

Ако в хода на работата по случая бъдат установени и данни за престъпление, ще бъде сезирана компетентната прокуратура и структури на МВР.
БТА