/ Деян Герговски
Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН разработва методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на територията на България. Методиката се разработва по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Застраховат задължително сградите публична държавна собственост срещу природни бедствия

Картите за сеизмично райониране показват какви по сила сеизмични въздействия могат да се очакват във всяка "една точка" от територията на България. Te ще се използват при проектиране на ново строителство и при оценка на уязвимостта на съществуващото строителство, защото има сгради, строени назад през годините, когато е нямало противоземетръсни норми.

Природни катаклизми промениха света през 2016 г. (ВИДЕО)

Общи оценки за издръжливостта на сградите при земетресение не могат да бъдат направени, без да има разчети, каза директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Всички сгради, независимо от строителната им система - едропанелни, едроплощен кофраж, пакетно повдигнати плочи, скелетни стоманобетонови сгради с преградни стени, са осигурявани за един и същ размер на земетръсните сили, определен от съответната сеизмичност в конкретния район, каза проф. Светослав Симеонов.

Обясниха различията между плитките и дълбоките земетресения

Той отбеляза, че друг е въпросът, че при различните строителни системи тези земетръсни сили се поемат по различен начин, но ако са проектирани добре, би трябвало да бъдат еднакво осигурени, независимо от това дали са панелни, скелетни, едроплощен кофраж или пакетно повдигнати плочи. Те са оразмерявани за едни и същи земетръсни сили, които се определят от картите за сеизмично райониране, обясни ученият.

Вижте най-силните земетресения в България

"Поставянето на клеймо на дадени сгради, че тези са по-опасни, а други - са по-сигурни, е некоректно", коментира директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН проф. Симеонов.
 
БТА